Ogłoszenie o naborze 1/2016 (podejmowanie działalności gospodarczej).

Chojnice, 18.10.2016 r.
Ogłoszenie o naborze nr 1/2016.
Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy ogłasza konkurs w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW 2014-2020.
Zakres tematyczny: podejmowanie działalności gospodarczej, w ramach zakresu, o których mowa w §2 ust. 1 pkt 2 a) rozporządzenia*, w ramach Przedsięwzięcia 1.1.1 „Aktywność gospodarcza mieszkańców”.
Forma wsparcia: premia – ryczałt.
Termin składania wniosków: 02.11.2016 r. – 18.11.2016 r.
Miejsce składania wniosków: Biuro Lokalnej Grupy Działania Sandry Brdy, ul. Wysoka 3/212, 89-600 Chojnice, od poniedziałku do piątku, w godz. 07.30 – 15.30. Wnioski należy składać bezpośrednio tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo osobę upoważnioną.
Limit środków dostępnych w konkursie: 720 000 zł.
Kwota wsparcia: 60 000 zł.

Do pobrania:

1. Pełna treść ogłoszenia!

2. Wniosek o przyznanie pomocy.

3. Biznesplan.

4. Informacje pomocne przy wypełnianiu biznesplanu.

5. Instrukcja do wniosku.

Wszystkie niezbędne dokumenty wymienione w treści ogłoszenia znajdują się w zakładce „wdrażanie LSR”.

UWAGA! Zmiana terminu szkolenia.

Informujemy, iż szkolenie z poddziałania związanego z podejmowaniem działalności gospodarczej pierwotnie zaplanowane na dzień 21.09. odbędzie się 22.09. (czwartek). Godzina szkolenia pozostaje bez zmian, tj. 14:00. Za utrudnienia przepraszamy. Jednocześnie informujemy, iż w związku z zamknięciem listy uczestników na dzień 20.09. jest to ostatni termin szkolenia.