Author Archives: Sandry Brdy

Informacja o zrealizowanym projekcie.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Operacja pn. „Rowerowy projekt współpracy” mająca na celu „Przygotowanie do czasu złożenia wniosku o płatność dokumentacji technicznej szlaków rowerowych i małej infrastruktury, która zostanie wykorzystana do realizacji projektu współpracy polegającego na wytyczeniu i oznakowaniu szlaków rowerowych na terenie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy oraz na terenie Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi.”
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach podziałania 19.3 – projekty współpracy
„Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalna grupą działania.”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Zaprojektowane oznakowanie pozwoli na połączenie szlaków rowerowych w powiatach człuchowskim, chojnickim, bytowskim i słupskim oraz włączenie powiatu człuchowskiego, chojnickiego i bytowskiego w regionalną sieć rowerową.

 

Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie 2.0

W dniu 16 października 2018 r. w Centrum Edukacyjnym PNBT w Chocińskim Młynie odbyła się konferencja organizowana przez LGD Sandry Brdy i Uniwersytet Mikołaja Kopernika pn. „Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie 2.0”. Wystąpienia obfitowały w ciekawe treści, uczestnicy mieli także okazję do podjęcia interesujących dyskusji. Najbardziej uroczystym punktem dnia było odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej prof. Alicji Breymeyer, bez której Rezerwat Biosfery nigdy by nie powstał. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

Czytaj więcej

Wyniki naborów 14/2018 – 17/2018.

Chojnice, 10.08.2018 r.

W dniu 09.08.2018 r. podczas posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy została dokonana ocena naborów 14/2018 – 17/2018. Poniżej publikujemy protokół z posiedzenia wraz z załącznikami (w tym listy wybranych projektów).

Protokół.Lista obecności.Rejestr interesów.Uchwała 95Uchwała 96Uchwała 97Uchwała 103-104Uchwały 98-102.