Archiwa autora: sandry

Informacja o posiedzeniu Rady

SandrybrdyNa podstawie § 9 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy informuję, iż w dniu 25.01.2010 r. o godz. 13:00 odbędzie się posiedzenie Rady w sprawie oceny wniosków złożonych w ramach naboru 2009/II dla „małych projektów”, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągania celów tej osi. Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Wszechnicy Chojnickiej, ul. Wysoka 3, 89-600 Chojnice. Czytaj dalej

Warsztaty szkoleniowe zakończone…

SandrybrdyDobiegł końca cykl szkoleń przygotowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla potencjalnych beneficjentów Osi Priorytetowej 4 „Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa” Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (PO RYBY 2007-2013).

Czytaj dalej

Nabory coraz bliżej – pomocne dokumenty

SandrybrdyW związku ze zbliżającymi się naborami w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” oraz „małych projektów„, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, zamieszczamy poniżej dokumenty, których znajomość jest niezbędna podczas przygotowywania wniosków o przyznanie pomocy. Czytaj dalej