Aktualności

Ankieta skierowana do mieszkaców gmin powiatu chojnickiego i gminy Lipnica


Zapraszamy Państwa – mieszkańców gmin powiatu chojnickiego oraz gminy Lipnica
do wyrażenia opinii na temat warunków życia w gminie, która jest Państwa miejscem zamieszkania.
Badanie jest realizowane przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy.
Ankieta jest anonimowa a jej wyniki posłużą wyłącznie temu, aby dostosować Lokalną Strategię Rozwoju do potrzeb mieszkańców i regionu.

ankieta

Nabór na wolne stanowisko pracy (zakończony).

Chojnice, 30.11.2018 r.

Zarząd Stowarzyszenia ogłasza nabór na stanowisko Dyrektora Biura Stowarzyszenia. Dokumenty konkursowe (CV, list motywacyjny, dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań – kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem) należy składać w biurze LGD do dnia 06.12.2018 r. W dniu 07.12.2018 r. z wybranymi kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne.

Czytaj więcej

Informacja o zrealizowanym projekcie.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Operacja pn. „Rowerowy projekt współpracy” mająca na celu „Przygotowanie do czasu złożenia wniosku o płatność dokumentacji technicznej szlaków rowerowych i małej infrastruktury, która zostanie wykorzystana do realizacji projektu współpracy polegającego na wytyczeniu i oznakowaniu szlaków rowerowych na terenie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy oraz na terenie Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi.”
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach podziałania 19.3 – projekty współpracy
„Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalna grupą działania.”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Zaprojektowane oznakowanie pozwoli na połączenie szlaków rowerowych w powiatach człuchowskim, chojnickim, bytowskim i słupskim oraz włączenie powiatu człuchowskiego, chojnickiego i bytowskiego w regionalną sieć rowerową.

 

Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie 2.0

W dniu 16 października 2018 r. w Centrum Edukacyjnym PNBT w Chocińskim Młynie odbyła się konferencja organizowana przez LGD Sandry Brdy i Uniwersytet Mikołaja Kopernika pn. „Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie 2.0”. Wystąpienia obfitowały w ciekawe treści, uczestnicy mieli także okazję do podjęcia interesujących dyskusji. Najbardziej uroczystym punktem dnia było odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej prof. Alicji Breymeyer, bez której Rezerwat Biosfery nigdy by nie powstał. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

Czytaj więcej