Aktualności

Ogłoszenie o naborze 6/2016 (budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury…).

Chojnice, 14.11.2016 r.

Ogłoszenie o naborze nr 6/2016

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy
ogłasza konkurs w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW 2014-2020.
Zakres tematyczny: budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej, w ramach zakresu, o których mowa w §2 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia*, w ramach Przedsięwzięcia 2.3.1. „Infrastruktura społeczna jako baza rozwoju lokalnych inicjatyw”.

Czytaj więcej

Ogłoszenie o naborze 5/2016 (budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej).

Chojnice, 14.11.2016 r.

Ogłoszenie o naborze nr 5/2016

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy ogłasza konkurs
w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW 2014-2020.
Zakres tematyczny: budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej, w ramach zakresu, o których mowa w §2 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia*, w ramach Przedsięwzięcia 1.2.1 „Rozwój niekomercyjnej infrastruktury turystycznej”.

Czytaj więcej

Ogłoszenie o naborze 3/2016 (zachowanie dziedzictwa lokalnego).

Chojnice, 10.11.2016 r.

Ogłoszenie o naborze nr 3/2016
 
Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy
ogłasza konkurs w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW 2014-2020.

Zakres tematyczny: zachowanie dziedzictwa lokalnego, w ramach zakresu, o których mowa w §2 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia*, w ramach Przedsięwzięcia 1.2.1 „Rozwój niekomercyjnej infrastruktury turystycznej”.

Czytaj więcej

Ogłoszenie o naborze 2/2016 (rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim – rozwijanie działalości gospodarczej).

Chojnice, 10.11.2016 r.

Ogłoszenie o naborze nr 2/2016.

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy ogłasza konkurs w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW 2014-2020.

Zakres tematyczny: rozwijanie działalności gospodarczej, w ramach zakresu, o których mowa w §2 ust. 1 pkt 2 c) rozporządzenia*, w ramach Przedsięwzięcia 1.1.2 „Wzrost zatrudnienia w oparciu o kluczowe branże i innowacyjne rozwiązania w biznesie”.

Czytaj więcej