Aktualności

Warsztaty szkoleniowe zakończone…

SandrybrdyDobiegł końca cykl szkoleń przygotowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla potencjalnych beneficjentów Osi Priorytetowej 4 „Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa” Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (PO RYBY 2007-2013).

Czytaj dalej

Nabory coraz bliżej – pomocne dokumenty

SandrybrdyW związku ze zbliżającymi się naborami w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” oraz „małych projektów„, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, zamieszczamy poniżej dokumenty, których znajomość jest niezbędna podczas przygotowywania wniosków o przyznanie pomocy. Czytaj dalej