Dla Beneficjentów

Osoby i instytucje, które skorzystały ze środków w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD Sandry Brdy prosimy o wypełnienie zamieszczonej poniżej ankiety. Wypełnioną ankietę monitorującą należy dostarczyć do biura LGD lub wysłać pocztą. Serdecznie dziękujemy.
Do pobrania: ankieta.