Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej.

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo na spotkanie związane z dotacjami na podjęcie działalności gospodarczej. Do zdobycia są środki w wysokości 23 398,68 zł na rozpoczęcie działalności oraz comiesięczne wsparcie w wysokości 1 800 zł nawet przez 12 miesięcy. Spotkanie organizujemy razem z Zachodniopomorską Grupą Doradczą. Odbędzie się ono w najbliższy wtorek (31.01.2017) o godz. 15:00 we Wszechnicy Chojnickiej (sala 16A), ul. Wysoka 3 w Chojnicach. Pomoc w ramach projektu skierowana jest do osób powyżej 30 roku życia i pochodzących z jednej z grup: kobiet (min. 53 kobiety), osób niepełnosprawnych (min. 1 osoba), osób długotrwale bezrobotnych, osób powyżej 50 roku życia, osób o niskich kwalifikacjach (z wykształceniem średnim lub niższym). Szczegóły odnośnie projektu znajdują się na stronie: http://dotacjepomorskie.zgd.com.pl/ .