EKOLOGICZNE ABECADŁO MIESZKAŃCA REZERWATU BIOSFERY „BORY TUCHOLSKIE”

O    P R O J E K C I E 

Ekologiczne abecadło mieszkańca rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie” – projekt dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. W ramach projektu zrealizowanych zostanie szereg działań promujących zachowania pro-ekologiczne wśród mieszkańców obszaru oraz odwiedzających go turystów. Wartość projektu to 6 950,00 zł. Projekt będzie realizowany do końca sierpnia 2012 roku.
Projekt zakłada następujące zadania:
1. Pierwszym działaniem będzie zorganizowanie przez wnioskodawcę i jego partnerów spotkania z środowiskami ekologicznymi z terenu powiatu. Wspólnie zostaną ustalone założenia informacji, które mają się znaleźć na planowanych do opracowania materiałach. Zakłada się, że dzięki temu spotkaniu uda się zaangażować grupę podmiotów, która pomoże wnioskodawcy i partnerom w dystrybucji materiałów i wesprze w jak najszerszym przekazaniu informacji o planowanej akcji.
2. W drugim etapie wnioskodawca wraz z partnerami opracuje, uwzględniając wspólnie wypracowane koncepcje, treść materiałów wizualnych oraz zleci ich wydanie.
3. Trzeci etap będzie polegał na dystrybucji materiałów. Opracowana została wstępna liczba punktów, w których będzie się koncentrowała dystrybucja. Materiały związane z tematyką palenia śmieci będą udostępniane między innymi:
a) w sklepach/marketach położonych w pobliżu osiedli domów jednorodzinnych;
b) materiały związane z wyrzucaniem śmieci do lasów zostaną umieszczone (w formie plakatów) na witrynach sklepów mieszczących się przy terenach leśnych, ze szczególnym uwzględnieniem miejscowości turystycznych oraz w czasie przed sezonem turystycznym;
c) materiały związane z paleniem i wyrzucaniem folii do sianokiszonki zostaną rozdystrybuowane na terenach rolniczych, w sklepach wiejskich, ale także w punktach sprzedaży nasion, produktów dla rolnictwa itp.
Efekt rzeczowy projektu:
– materiały wizualne służące promowaniu zachowań proekologicznych, zgodnie z zestawieniem, łącznie 2050 sztuk;
– spotkanie środowisk proekologicznych.
Efekt ekologiczny projektu:
– zmniejszenie ilości śmieci spalanych w domowych piecach;
– zmniejszenie ilości nielegalnych składowisk śmieci w lasach;
– zmniejszenie ilości spalanej lub wyrzucanej folii do sianokiszonki;
– wzrost świadomości na temat elementarnych zachowań proekologicznych;
– wzrost świadomości mieszkańców na temat poszanowania swojego otoczenia i dziedzictwa obszaru (Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie).

A K T U A L N O Ś C I

Informujemy, iż z początkiem sierpnia rozpoczęła się właściwa część projektu polegająca na dystrybucji opracowanych materiałów. Ulotki i plakaty związane z wyrzucaniem śmieci do lasu trafiają w okolice miejsc, gdzie problem ten występuje najczęściej. Materiały dla rolników zostają przekazywane (m.in. dzięki uprzejmości gmin i Ośrodka Doradztwa Rolniczego) na obszary rolnicze, natomiast ulotki i plakaty związane z paleniem śmieci czekają na rozpoczęcie sezonu grzewczego, wówczas pojawią się w różnych miejscach, aby przypomnieć nam wszystkim, że palenie śmieci w domowych piecach to nie oszczędność, tylko głupota…

23 marca odbyło się spotkanie środowisk pro-ekologicznych, w którym uczestniczyli przedstawiciele LGD Sandry Brdy, Stowarzyszenia Ekologiczno – Kulturalnego „Wspólna Ziemia”, Biskupiego Uniwersytetu Ludowego, LOP Chojnice, Fundacji Ekologicznej Ziemi Chojnickiej i Zaborskiej oraz Zaborskiego Parku Krajobrazowego. Duże zaangażowanie osób uczestniczących w spotkaniu pozwoliło osiągnąć zaplanowane cele – partnerzy podzielili się zadaniami związanymi z projektem „Ekologiczne Abecadło mieszkańca Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie”. Ustalony został wstępny harmonogram prac. Spotkanie było też doskonałą okazją do dyskusji na tematy związane z ochroną środowiska. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za przybycie i aktywność.

ekospotkanie

Fot. Uczestnicy spotkania. 

W dniu 23 marca 2012roku odbędzie się spotkanie środowisk pro-ekologicznych powiatu chojnickiego w sprawie realizacji kampani promującej zachowania pro-ekologiczne. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Spotkanie odbędzie się w sali bankietowej „Pod Samborem”, ul. Subisława 9, o godz. 18.00. Serdecznie zapraszamy!

PROJEKT DOFINANSOWANY PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKUlogo wfopoziomo

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *