Konsultacje zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju.

Chojnice, 19.12.2017 r.
Informujemy, że w dniu 18.12.2017 r. Rada Stowarzyszenia zaakceptowała wniosek Zarządu odnośnie wprowadzenia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju. Intencją wniosku jest zmiana dotycząca Planu Działania, zmiany zostały zaznaczone w projekcie kolorem żółtym. Cały proces konsultacji będzie trwał do 12 stycznia 2018 r. i obejmie 4 rożne formy konsultacji. Formularz można przesyłać do biura LGD w powyższym terminie. Do pobrania: projekt zmienianej Lokalnej Strategii Rozwoju i formularz konsultacyjny.

LSR do konsultacji.Formularz konsultacyjny.