Konsultacje – zmiany w LSR.

Chojnice, 30.03.2017 r.

Informujemy, że w dniu 28.03.2017 r. Rada Stowarzyszenia zaakceptowała wniosek Zarządu odnośnie wprowadzenia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju. Intencją wniosku jest zmiana sposobu realizacji 2 działań konkursowych, która będzie polegała na zastąpieniu konkursów grantowych operacjami własnymi LGD. Poniżej zamieszczamy projekt zmienionej LSR (zmieniane fragmenty zaznaczone są kolorem żółtym) wraz z formularzem do wnoszenia uwag. Cały proces konsultacji będzie trwał do 14 kwietnia br. i obejmie 4 rożne formy konsultacji. Formularz można przesyłać do biura LGD w powyższym terminie. W najbliższym czasie poinformujemy o pozostałych formach konsultacji.

Projekt LSR, Formularz.