Nowe godziny otwarcia biura.

Informujemy, że od 1 lipca odwołania biuro LGD jest czynne 3 razy w tygodniu (poniedziałek, środa, piątek) w godzinach 11.00 – 15:00.