Wyniki naborów 14/2018 – 17/2018.

Chojnice, 10.08.2018 r.

W dniu 09.08.2018 r. podczas posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy została dokonana ocena naborów 14/2018 – 17/2018. Poniżej publikujemy protokół z posiedzenia wraz z załącznikami (w tym listy wybranych projektów).

Protokół.Lista obecności.Rejestr interesów.Uchwała 95Uchwała 96Uchwała 97Uchwała 103-104Uchwały 98-102.

Informacja o zamiarze realizacji operacji własnej (Przedsięwzięcie 1.2.2.)

Chojnice, 10.08.2018 r.

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 09.08.2018 r. podczas posiedzenia Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy dokonała wyboru przedmiotowej operacji własnej.

Chojnice, 02.07.2018 r.

Informacja o zamiarze realizacji operacji własnej w ramach Przedsięwzięcia 1.2.2 z dnia 02.07.2018 r.

 Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy

ogłasza zamiar realizacji operacji własnej,

w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW 2014-2020.

Zakres tematyczny: wzmocnienia kapitału społecznego, w tym poprzez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych, w ramach zakresu, o których mowa w §2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia*, w ramach Przedsięwzięcia 1.2.2 „Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie i kluczowe przyrodnicze zasoby obszaru”.

Wysokość środków przewidzianych na realizację operacji: 50 000 zł.

Termin składania zamiaru realizacji operacji: 02.07.2018 r.02.08.2018 r.

Czytaj więcej