Wyjazdowe posiedzenie Rady i Zarządu LGD.

9W każdym realizowanym przedsięwzięciu przychodzi czas, kiedy należy dokonać pewnych podsumowań, zobaczyć to, co już się udało zrealizować. Ta myśl przyświecała członkom Rady i Zarządu Lokalnej Grupy Działania Sandry Brdy, którzy uczestniczyli w wyjazdowym posiedzeniu wspomnianych organów w dniu 26 października br. Głównym celem tego wyjazdu było zobaczenie inwestycji zrealizowanych w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, które zostały wybrane do finansowania przez radę w roku 2010. Czytaj więcej

Informacja dla Beneficjentów Osi 4 Leader dotycząca numeru rachunku bankowego

SandrybrdyBeneficjenci, którzy są zobowiązani do zwrotu nadmiernie pobranej kwoty wyprzedzającego finansowania / zaliczki muszą dokonywać wpłaty na rachunek bankowy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wydzielony dla środków odzyskanych lub wróconych przez Beneficjentów w ramach PROW na lata 2007-2013 numer: 08 1010 1010 0088 2014 9640 0000.