Wyjazdowe posiedzenie Rady i Zarządu LGD.

9W każdym realizowanym przedsięwzięciu przychodzi czas, kiedy należy dokonać pewnych podsumowań, zobaczyć to, co już się udało zrealizować. Ta myśl przyświecała członkom Rady i Zarządu Lokalnej Grupy Działania Sandry Brdy, którzy uczestniczyli w wyjazdowym posiedzeniu wspomnianych organów w dniu 26 października br. Głównym celem tego wyjazdu było zobaczenie inwestycji zrealizowanych w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, które zostały wybrane do finansowania przez radę w roku 2010. Czytaj więcej