Informacja dla Beneficjentów Osi 4 Leader dotycząca numeru rachunku bankowego

SandrybrdyBeneficjenci, którzy są zobowiązani do zwrotu nadmiernie pobranej kwoty wyprzedzającego finansowania / zaliczki muszą dokonywać wpłaty na rachunek bankowy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wydzielony dla środków odzyskanych lub wróconych przez Beneficjentów w ramach PROW na lata 2007-2013 numer: 08 1010 1010 0088 2014 9640 0000.

Zakończenie naborów 2011/VI, 2011/VII, 2011/VIII

SandrybrdyW dniu 19 lipca 2011 r. odbyło się II posiedzenie Rady w sprawie naborów na działania małe projekty, różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. W związku z faktem, że nie wnioskodawcy nie złożyli odwołań w żadnym z konkursów dla operacji zostały podjęte uchwały stosownie do przyjętych wcześniej list operacji. Czytaj więcej