Sprzątanie Jeziora Charzykowskiego!

SandrybrdySprzątanie Jeziora Charzykowskiego stało się tradycyjnym, corocznym wydarzeniem. Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy od 2 lat czynnie przyłącza się do tego przedsięwzięcia. Także w tym roku zachęcamy wszystkich do udziału. Spotykamy się na parkingu Chojnickiego Klubu Żeglarskiego w Charzykowach, w dniu 15 i 16 kwietnia o godzinie 10.00. Czytaj więcej

Informacja w sprawie posiedzenia Rady.

SandrybrdyInformujemy, iż w dniu 28.03.2011 r. o godz. 15.15 odbędzie się posiedzenie Rady w sprawie wyboru projektów do finansowania oraz rozpatrzenie ewentualnych odwołań od wyników oceny wniosków   dokonanych na posiedzeniu Rady w dniu 10.03.2011 r. dla „małych projektów”, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągania celów tej osi.

Czytaj więcej