Informacje o wynikach posiedzenia Rady w dniu 03.01.2011 r

SandrybrdyInformujemy, iż w związku z brakiem odwołań od decyzji Rady z dnia 16.12.2010 r. lista ocenionych operacji nie uległa modyfikacji. Wobec powyższego dla operacji w ramach naboru na „Odnowę i rozwój wsi” oraz „małych projektów”, które mieściły się w limicie środków przewidzianych w ramach ogłoszonego konkursu zostały podjęte uchwały o wyborze operacji do dofinansowania. W najbliższym czasie wnioski zostaną przekazane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.