Posiedzenie Rady w dniu 15 lutego 2010 r.

posiedzenie15.02Informujemy, iż w dniu 15 lutego 2010 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia, podczas którego dokonano ponownej oceny zgodności z LSR wniosków, dla których złożono odwołania od decyzji Rady podjętej w dniu 25 stycznia 2010 r. Wynik oceny przedstawia tabela zamieszczona poniżej. W związku z ponowną oceną dokonana została modyfikacja listy operacji. Czytaj dalej

Lista ocenionych operacji – nabór 2009/II (małe projekty).

naborNa podstawie §26 Regulaminu Rady LGD Sandry Brdy zamieszczamy listę ocenionych operacji w ramach naboru 2009/II w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla „małych projektów”, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągania celów tej osi. Czytaj dalej

Lista ocenionych operacji dla naboru 2009/I

lista_ocenionych_operacjiNa podstawie §26 Regulaminu Rady LGD Sandry Brdy zamieszczamy listę ocenionych operacji w ramach naboru 2009/I w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania „Odnowa i rozwój wsi” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Czytaj dalej