Informacja w sprawie realizacji operacji.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy informuje, iż ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 realizuje operację pn. „Lokalne Grupy Działania na rzecz Rezerwatu Biosfery UNESCO MaB Bory Tucholskie”, której celem jest zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców z terenu 3 lokalnych grup działania i ich włączenie w proces zrównoważonego rozwoju tych obszarów.

Planuje się, iż poprzez organizację konferencji oraz produkcję i emisję materiałów audiowizualnych w ramach przedmiotowej operacji zwiększy się świadomość ekologiczna mieszkańców obszaru.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Kosznajderski Rajd Rowerowy 2018.

Już po raz ósmy serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników rowerów i piękna naszych okolic do udziału w Kosznajderskim Rajdzie Rowerowym. W ramach tegorocznej edycji, która odbędzie się w sobotę 26 maja pojedziemy trasą ok. 27 km do Dąbrówki w woj. kujawsko – pomorskim, po drodze odwiedzając Lichnowy i Sławęcin. Będzie to okazja do przetestowania nowej ścieżki rowerowej łączącej Lichnowy ze Sławęcinem. Trasa w większości przebiegać będzie właśnie ścieżkami rowerowymi (reszta drogami asfaltowymi). Serdecznie zapraszamy do zapisów na rajd, szczegóły, w tym miejsce zbiórki i godzinę startu znajdziecie w regulaminie, do pobrania tutaj.

Wyniki naboru 13/2018.

Chojnice, 26.04.2018 r.

Informujemy, że w dniu 25.04.2018 r. miało miejsce posiedzenie Rady (organu decyzyjnego ws. wyboru operacji), podczas którego dokonano oceny i wyboru operacji złożonych w ramach naboru 13/2018. Wyniki zamieszczone zostały w protokole (kliknięcie powoduje otwarcie pliku).

Wyniki naboru 8/2018.

Chojnice, 26.04.2018 r.

Informujemy, że w dniu 25.04.2018 r. miało miejsce posiedzenie Rady (organu decyzyjnego ws. wyboru operacji), podczas którego dokonano oceny i wyboru operacji złożonych w ramach naboru 8/2018. Wyniki zamieszczone zostały w protokole (kliknięcie powoduje otwarcie pliku).

Wyniki naboru 7/2018.

Chojnice, 26.04.2018 r.

Informujemy, że w dniu 25.04.2018 r. miało miejsce posiedzenie Rady (organu decyzyjnego ws. wyboru operacji), podczas którego dokonano oceny i wyboru operacji złożonych w ramach naboru 7/2018. Wyniki zamieszczone zostały w protokole (kliknięcie powoduje otwarcie pliku).