Informacje o wynikach posiedzenia Rady w dniu 03.01.2011 r

SandrybrdyInformujemy, iż w związku z brakiem odwołań od decyzji Rady z dnia 16.12.2010 r. lista ocenionych operacji nie uległa modyfikacji. Wobec powyższego dla operacji w ramach naboru na „Odnowę i rozwój wsi” oraz „małych projektów”, które mieściły się w limicie środków przewidzianych w ramach ogłoszonego konkursu zostały podjęte uchwały o wyborze operacji do dofinansowania. W najbliższym czasie wnioski zostaną przekazane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Walne Zebranie Członków.

SandrybrdyUprzejmie informujemy, że w dniu 20 grudnia 2010 r. o godz. 11.00 we Wszechnicy Chojnickiej (sala konferencyjna) odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD Sandry Brdy. Z materiałami na zebranie można zapoznać się w Biurze LGD, ul. Wysoka 3/212, 89-600 Chojnice, od poniedziałku do piątku w godz. 07.30 – 15.30.