Wyniki naboru 7/2018.

Chojnice, 26.04.2018 r.

Informujemy, że w dniu 25.04.2018 r. miało miejsce posiedzenie Rady (organu decyzyjnego ws. wyboru operacji), podczas którego dokonano oceny i wyboru operacji złożonych w ramach naboru 7/2018. Wyniki zamieszczone zostały w protokole (kliknięcie powoduje otwarcie pliku).

Ogłoszenie konkursu 13/2018.

Chojnice, 19.03.2018 r.

Ogłoszenie o naborze nr 13/2018

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy

ogłasza konkurs

w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW 2014-2020.

Zakres tematyczny: budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej, w ramach zakresu, o których mowa w §2 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia*, w ramach Przedsięwzięcia 2.3.1. „Infrastruktura społeczna jako baza rozwoju lokalnych inicjatyw”.

Forma wsparcia: refundacja.

Termin składania wniosków: 03.04.2018 r.20.04.2018 r.

Czytaj więcej