Warszaty – Lokalna Strategia Rozwoju.

Szanowni Państwo!
Serdecznie zapraszamy na kolejne warsztaty związane z przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju. Odbędą się one 28 września, o godz. 10.00 – Charzykowy w Międzyregionalnym Centrum Współpracy i Promocji w Charzykowach (ul. Rybacka – wejście od ul. Klubowej) w Charzykowach. W programie spotkania przewidziane jest podsumowanie przeprowadzonych podczas wcześniejszych spotkań analiz SWOT, określenie „drzewa problemów” oraz wypracowanie celów, które mają zostać osiągnięte poprzez wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. Moderatorem warsztatów będzie dr Ryszard Zarudzki, ekspert w dziedzinie opracowywania strategii rozwoju obszarów wiejskich i zależnych od rybactwa.
Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach prosimy o zapisywanie się pod adresem biuro@sandrybrdy.pl

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Wydarzenie współfinansowane w ramach Działania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

logotypy