Wzory dokumentów.

Informujemy, iż w sekcji Wdrażanie LSR zamieściliśmy wzory niezbędnych dokumentów do ubiegania się o wsparcie w ramach działania 19.2. Wśród zamieszczonych dokumentów znajdują się wzory wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność, wzór biznesplanu i wzoru umów oraz instrukcje wypełniania dokumentów.