Zaproszenie na spotkania informacyjne.

Spotkania informacyjne Sandry Brdy

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Wydarzenie współfinansowane w ramach Działania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

logotypy