Konsultacje zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju – 12 czerwca 2019

Informujemy, że LGD Sandry Brdy zrealizowało zobowiązania wynikające z § 8 ust. 3 umowy ramowej i w związku z tym ma możliwość ubiegania się o zwiększenie środków finansowych na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR. Zarząd LGD Sandry Brdy w porozumieniu z Radą LGD Sandry Brdy proponuje, aby środki te w kwocie 780 tys. zł. przeznaczyć na Przedsięwzięcie 1.1.1. Aktywność gospodarcza mieszkańców, czyli premie na rozpoczęcie działalności gospodarczej. W ostatnich naborach z tego zakresu wystąpiło bardzo duże zainteresowanie osób fizycznych, które chciały otrzymać tą “premię”. Zwiększenie środków na to przedsięwzięcie pozwoli na przyznanie kolejnych 13 premii po 60 tys.
W załączeniu przesyłamy projekt zmienionej LSR /zmiany zostały wyróżnione na żółto i znajdują w zakresach stron 41-24 i 68-75/. Dodatkowo przesyłamy również wykaz zmian do LSR oraz formularz zmian. Państwo jako adresaci LSR za pomocą tego formularza mogą zgłaszać swoje uwagi do zaproponowanych zmian. Konsultacje trwają do 26 czerwca 2019r. Jeżeli do tego terminu nie wpłyną żadne uwagi, Rada LGD Sandry Brdy podejmie uchwałę o zmianie LSR w powyższym zakresie.
Do pobrania:
– projekt zmienionej LSR
dokument pomocniczy – wykaz zmian do LSR
formularz uwag
Prosimy o przesyłanie formularza uwag na adres: biuro@sandrybrdy.pl.
Zachęcamy również do następujących dodatkowych form kontaktu w zakresie przeprowadzanych konsultacji w sprawie zmiany LSR:
– kontakt telefoniczny: 52 397 79 64
– wizyta osobista / w okresie od 13.06 do 26 czerwca, w godzinach od 7:30 do 15:00 w siedzibie LGD Sandry Brdy, Chojnice ul. Wysoka 3 pok. 212 (II piętro) Budynek Wszechnicy Chojnickiej
– spotkanie konsultacyjne grupowe które odbędzie się w dniu 18 czerwca
o godzinie 10:00 w siedzibie LGD Sandry Brdy, Chojnice ul. Wysoka 3 pok. 212 (II piętro) Budynek Wszechnicy Chojnickiej.
– wypełnienie ankiety online dostępnej pod linkiem: https://forms.gle/XMTn92oCjsBNgWkm8

Kosznajderski Rajd Rowerowy 2019

Już po raz dziewiąty serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników rowerów i piękna naszych okolic do udziału w Kosznajderskim Rajdzie Rowerowym. W ramach tegorocznej edycji, która odbędzie się w sobotę 25 maja pojedziemy trasą ok. 22 km do Silna, w drodze powrotnej odwiedzając Granowo i Lichnowy. Będzie to okazja do przetestowania nowej ścieżki rowerowej łączącej Chojnice z Silnem. Trasa w większości przebiegać będzie właśnie ścieżkami rowerowymi (reszta drogami asfaltowymi, gruntowymi). Serdecznie zapraszamy do zapisów na rajd, szczegóły, w tym miejsce zbiórki i godzinę startu znajdziecie w regulaminie, do pobrania – regulamin.
Uczestnicy rajdu zobowiązani są do uiszczenia opłaty startowej w wysokości 10 zł na numer rachunku bankowego:
65 8147 0002 0011 1735 2000 0010, Bank Spółdzielczy w Czersku, tytuł płatności: imię i nazwisko uczestnika z dopiskiem Rajd Kosznajderski 2019.

Konferencja pn. „Duchowieństwo diecezjalne i zakonne rodem z Kosznajderii i jego rola w Życiu Kościoła”.

W dniu 6 kwietnia 2019 r. w Ostrowitem odbyła się konferencja organizowana przez LGD Sandry Brdy oraz Parafię św. Jakuba Apostoła w Ostrowitem pn. „Duchowieństwo diecezjalne i zakonne rodem z Kosznajderii i jego rola w Życiu Kościoła”. Wystąpienia obfitowały w ciekawe treści, uczestnicy mieli także okazję do podjęcia interesujących dyskusji.

„Akademia Aktywnego Seniora” – operacja własna, Chojnice 11.03.2019 r.

-02.04.2019 – informujemy o zamknięciu naboru do projektu ze względu na wyczerpanie się limitu zgłoszeń (100 osób).


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy ogłasza nabór do projektu pn.: „Akademia Aktywnego Seniora”. Do udziału w projekcie zapraszamy seniorów, którzy ukończyli 60 rok życia oraz posiadają miejsce zamieszkania na terenie gminy: wiejskiej Chojnice, Konarzyny, Brusy, Czersk, Lipnica.
W ramach projektu planujemy cykl zajęć dla seniorów /zajęcia ruchowe, dietetyk, kosmetyczka itp./ oraz serię wyjazdów integracyjno – edukacyjnych.
Udział w projekcie jest bezpłatny.
Zgłoszenie udziału w projekcie odbywa się poprzez wypełnienie, podpisanie i dostarczenie do biura formularza zgłoszeniowego (osobiście – Chojnice, ul. Wysoka 3 budynek Wszechnicy Chojnickiej pok. 212 bądź mailowo na adres: biuro@sandrybrdy.pl)


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy ogłasza nabór do projektu pn.: „Akademia Aktywnego Seniora”. Do udziału w projekcie zapraszamy seniorów, którzy ukończyli 60 rok życia oraz posiadają miejsce zamieszkania na terenie gminy: wiejskiej Chojnice, Konarzyny, Brusy, Czersk, Lipnica.
W ramach projektu planujemy cykl zajęć dla seniorów /zajęcia ruchowe, dietetyk, kosmetyczka itp./ oraz serię wyjazdów integracyjno – edukacyjnych.
Udział w projekcie jest bezpłatny.
Zgłoszenie udziału w projekcie odbywa się poprzez wypełnienie, podpisanie i dostarczenie do biura formularza zgłoszeniowego (osobiście – Chojnice, ul. Wysoka 3 budynek Wszechnicy Chojnickiej pok. 212 bądź mailowo na adres: biuro@sandrybrdy.pl)