Ogłoszenie naboru 15/2018

Chojnice, 29.06.2018 r.

Ogłoszenie o naborze nr 15/2018

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy

ogłasza konkurs

w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW 2014-2020.

Zakres tematyczny: rozwijanie działalności gospodarczej, w ramach zakresu, o których mowa w §2 ust. 1 pkt 2 c) rozporządzenia*, w ramach Przedsięwzięcia 1.3.1 „Odnawialne źródła energii przyszłością obszaru”.

Forma wsparcia: refundacja.

Termin składania wniosków: 16.07.2018 r.30.07.2018 r.

Czytaj więcej

Ogłoszenie naboru 14/2018

Chojnice, 29.06.2018 r.

Ogłoszenie o naborze nr 14/2018 

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy

ogłasza konkurs

w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW 2014-2020.

Zakres tematyczny: promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów i usług lokalnych, w ramach zakresu, o których mowa w §2 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia*, w ramach Przedsięwzięcia 1.2.2 „Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie i kluczowe przyrodnicze zasoby obszaru”.

Forma wsparcia: refundacja.

Termin składania wniosków: 16.07.2018 r.30.07.2018 r.

Czytaj więcej

Informacja dla Beneficjentów – RODO.

Chojnice, 28.06.2018 r.

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych tj. wejścia w życie z dniem 25 maja br. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) beneficjenci/wnioskodawcy na etapie składania wniosków o przyznanie pomocy a także realizacji zadania i składania wniosków o płatność zobowiązani będą do złożenia stosownych oświadczeń. Zamieściliśmy je dla Państwa w zakładce „Wdrażanie LSR”.

Informacja w sprawie realizacji operacji.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy informuje, iż ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 realizuje operację pn. „Lokalne Grupy Działania na rzecz Rezerwatu Biosfery UNESCO MaB Bory Tucholskie”, której celem jest zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców z terenu 3 lokalnych grup działania i ich włączenie w proces zrównoważonego rozwoju tych obszarów.

Planuje się, iż poprzez organizację konferencji oraz produkcję i emisję materiałów audiowizualnych w ramach przedmiotowej operacji zwiększy się świadomość ekologiczna mieszkańców obszaru.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Kosznajderski Rajd Rowerowy 2018.

Już po raz ósmy serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników rowerów i piękna naszych okolic do udziału w Kosznajderskim Rajdzie Rowerowym. W ramach tegorocznej edycji, która odbędzie się w sobotę 26 maja pojedziemy trasą ok. 27 km do Dąbrówki w woj. kujawsko – pomorskim, po drodze odwiedzając Lichnowy i Sławęcin. Będzie to okazja do przetestowania nowej ścieżki rowerowej łączącej Lichnowy ze Sławęcinem. Trasa w większości przebiegać będzie właśnie ścieżkami rowerowymi (reszta drogami asfaltowymi). Serdecznie zapraszamy do zapisów na rajd, szczegóły, w tym miejsce zbiórki i godzinę startu znajdziecie w regulaminie, do pobrania tutaj.