Aktualności
Film promocyjny

Posiedzenie Rady – ponowna ocena operacji dla naboru 27/2021 r.

Data publikacji: 13.01.2022 r. Przewodniczący Rady Pan Andrzej Lemańczyk informuje, iż w dniu 21 stycznia 2022 r. o godzinie 9:30 w sali nr 16a Wszechnicy Chojnickiej (Chojnice ul. Wysoka 3), odbędzie się posiedzenie Rady związane ponowną oceną operacji z naboru nr 27/2021, znak sprawy: 27/2021/22 oraz 27/2021/24. Projekty podlegają ponownej ocenie po uwzględnieniu przez Zarząd Województwa protestów wnioskodawców i przekazaniu spraw do ponownego rozpatrzenia.

Życzenia świąteczne
Konferencja pn. „Zielonka, kiszonka, mleko”

Zapraszamy do udziału w konferencji pn. „Zielonka, kiszonka, mleko” organizowanej przez Kujawsko -Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Konferencja dedykowana jest dla producentów rolnych, osób związanych z rolnictwem, doradców oraz innych podmiotów zainteresowanych rozwojem obszarów wiejskich. Konferencja odbędzie w trybie online w dniu 14.12.2021 r., rozpoczęcie o godzinie 10:00. Poniżej zamieszczamy szczegółowy program konferencji oraz link z wykorzystaniem którego należ zgłosić uczestnictwo w spotkaniu.Link – zgłoszenie uczestnictwaKonferencja odbędzie się z […]

Posiedzenie Rady związane z obsługą protestów – nabór 27/2021.

Data publikacji: 04.11.2021 r. Przewodniczący Rady Pan Andrzej Lemańczyk informuje, iż w dniu 10 listopada 2021 r. o godzinie 12:00 w sali nr 16a Wszechnicy Chojnickiej odbędzie się posiedzenie Rady związane obsługą protestów złożonych przez wnioskodawców w ramach naboru nr 27/2021, przedsięwzięcie 1.1.1 Aktywność gospodarcza mieszkańców (Premie).

LGD Sandry Brdy z dodatkowym dofinansowaniem.

Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy otrzymała dodatkowe dofinansowanie  wynoszące  blisko 500 tys. euro. Umowę zwiększającą dofinansowanie podpisali 27 października 2021 r. marszałkowie województwa pomorskiego Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski oraz Prezes Lokalnej Grupy Działania Sandry Brdy Pani Grażyna Wera – Malatyńska. Pozyskane środki przeznaczone będą na  projekty związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej oraz z tworzeniem niekomercyjnej infrastruktury turystycznej.

Film promocyjny
Nasze Publikacje
Nabór Wniosków
Galeria
Obszar działania

Bezpłatne doradztwo

Uprzejmie informujemy, iż codziennie w godzinach otwarcia biura istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnego doradztwa dla osób starających sie o dofinansowanie wniosków w ramach działań RLKS Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Serdecznie zapraszamy!
hands
logo white

dot2 Kontakt

Siedziba i dane:
ul. Wysoka 3/212, 89-600 Chojnice
NIP 555 207 17 85
REGON 220705300
biuro@sandrybrdy.pl
Biuro (adres korespondencyjny):
Wszechnica Chojnicka
ul. Wysoka 3, p. 212. 89-600 Chojnice
pn. - pt 7:30 - 15:30
52 397 79 64
512 045 078


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR. Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS - rozwój lokalny kierowany przez społeczność).