Aktualności

Informacja o wynikach ewaluacji zewnętrznej

Chojnice, dnia 23.01.2023 r.

Zgodnie z zapisami dokumentu pn. Wytyczne nr 10/1/2022 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, przekazujemy Państwu do wiadomości informację o wynikach ewaluacji zewnętrznej LSR w formie raportu z badania – link (raport do pobrania).

Warsztaty refleksyjne

Data publikacji: 09.01.2023 r.

W związku ze zobowiązaniem LGD do przeprowadzania każdego roku ewaluacji wewnętrznej z realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (Wytyczne Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z dnia 18 sierpnia 2017 r). Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy zaprasza na warsztat analityczno-refleksyjny, którego celem jest bieżąca analiza procesu wdrażania, jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR naszej Lokalnej Grupy Działania.

Warsztaty przeprowadzone zostaną w dniu 17.01.2023 (tj. wtorek) w godzinach od 12:00 do 15:00 w siedzibie Stowarzyszenia LGD Sandry Brdy – Chojnice ul. Wysoka 3, pokój nr 16A (parter).

Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest dokonanie zgłoszenia uczestnictwa na adres mailowy biuro@sandrybrdy.pl do dnia 13.01.2023.

Do udziału w warsztacie zapraszamy członków Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej i Stowarzyszenia, jak również mieszkańców obszaru objętego LSR, a także wnioskodawców i wszystkich zaangażowanych w proces wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Sandry Brdy.

Podczas warsztatu podjęta zostanie dyskusja w oparciu o poniższe pytania:

1. Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?
2. W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie?
3. W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?
4. W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD?
5. Czy przyjęty system wskaźników dostarcza wszystkie potrzebne informacje niezbędne do określenia skuteczności interwencyjnej strategii?
6. Czy procedury naboru wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?
7. Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych)?
8. Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR?

W trakcie warsztatów, w toku dyskusji, wypracowane zostaną wnioski i rekomendacje oraz sposób ich wykorzystania. Podsumowanie spotkania będzie polegało na zebraniu wszystkich ustaleń dotyczących koniecznych działań do wdrożenia w bieżącym 2023 roku.

Projekt „Chojnicki Koszyk”

Data publikacji 09.12.2022

To już dzisiaj. Projekt „Chojnicki Koszyk” realizowany przez Lokalną Grupę Rybacką „Mòrénka”, ruszył pełną parą podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego.

Zapraszamy na Chojnicki Rynek w dniach 9 – 11 grudnia (sobota – niedziela). Przedsmak dobrodziejstw możecie Państwo zobaczyć na załączonych zdjęciach.

Do zobaczenia na miejscu !

Spotkanie „Smart Village”

data publikacji: 02.12.2022 r.

Dnia 01.12.2022 r. (tj. czwartek) w siedzibie Stowarzyszenia Wdzydzko-Charzykowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej „Mòrénka” przy ul. Rybackie 10 odbyło się spotkanie dotyczące tematyki Smart Village.

Podczas konferencji tematykę Smart Villages ( inteligentne wioski), jako formę lokalnego rozwoju, będącą nową szansą dla obszarów wiejskich, przybliżył Ryszard Kamiński – Dyrektor Kujawsko – Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie.

Zaproszonym gościom wyjaśniono, że inteligentne wioski to obszary wiejskie i społeczności, które opierają się na swoich obecnych mocnych stronach i zasobach, a także na rozwijaniu nowych możliwości, przy wykorzystaniu tradycyjnych i nowych sieciach oraz usługach, które ulepszane są za pomocą technologii cyfrowych, telekomunikacyjnych, innowacyjnych, a także lepszego wykorzystania wiedzy. W rozumieniu SV, są to społeczności wiejskie, które nie chcą czekać na zmianę, chętnie podejmują inicjatywę mobilizowania się i odkrywają praktyczne rozwiązania podczas codziennych wyzwań i możliwości poprawy ich standardu życia.

Kolejnym etapem spotkania było przedstawienie realizacji projektu Smart Village na przykładzie miejscowości: Kosobudy, Gotelp i Ostrowite. Opis wsi, mocne i słabe strony, kwestie związane z problemami, z jakim muszą się borykać mieszkańcy analizowanych miejscowości, jak również szanse i zagrożenia na danym obszarze, zaprezentowali: zastępca Burmistrza Brus – Krzysztof Gierszewski ( Kosobudy), sołtys Gotelpia –  Paweł Żywicki oraz Krzysztof Majer z Rady Sołeckiej Ostrowite. Ten etap spotkania był koordynowany pod bacznym okiem Pana Ireneusza Kamińskiego – Eksperta zagadnień rozwoju lokalnego i funduszy UE.

Podczas przerwy między spotkaniami uczestniczy mogli wymienić się doświadczeniami oraz skosztować regionalnych przekąsek.

Bardzo dziękujemy wszystkim prowadzącym oraz uczestnikom spotkania za udział w konferencji.