Aktualności

Posiedzenie Rady – ponowna ocena operacji dla naboru 27/2021 r.

Data publikacji: 13.01.2022 r.

Przewodniczący Rady Pan Andrzej Lemańczyk informuje, iż w dniu 21 stycznia 2022 r. o godzinie 9:30 w sali nr 16a Wszechnicy Chojnickiej (Chojnice ul. Wysoka 3), odbędzie się posiedzenie Rady związane ponowną oceną operacji z naboru nr 27/2021, znak sprawy: 27/2021/22 oraz 27/2021/24. Projekty podlegają ponownej ocenie po uwzględnieniu przez Zarząd Województwa protestów wnioskodawców i przekazaniu spraw do ponownego rozpatrzenia.

Konferencja pn. „Zielonka, kiszonka, mleko”

Zapraszamy do udziału w konferencji pn. „Zielonka, kiszonka, mleko” organizowanej przez Kujawsko -Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Konferencja dedykowana jest dla producentów rolnych, osób związanych z rolnictwem, doradców oraz innych podmiotów zainteresowanych rozwojem obszarów wiejskich. Konferencja odbędzie w trybie online w dniu 14.12.2021 r., rozpoczęcie o godzinie 10:00.
Poniżej zamieszczamy szczegółowy program konferencji oraz link z wykorzystaniem którego należ zgłosić uczestnictwo w spotkaniu.
Link – zgłoszenie uczestnictwa
Konferencja odbędzie się z wykorzystaniem aplikacji Teams.
Link – strona KPODR Minikowo

Posiedzenie Rady związane z obsługą protestów – nabór 27/2021.

Data publikacji: 04.11.2021 r.

Przewodniczący Rady Pan Andrzej Lemańczyk informuje, iż w dniu 10 listopada 2021 r. o godzinie 12:00 w sali nr 16a Wszechnicy Chojnickiej odbędzie się posiedzenie Rady związane obsługą protestów złożonych przez wnioskodawców w ramach naboru nr 27/2021, przedsięwzięcie 1.1.1 Aktywność gospodarcza mieszkańców (Premie).

LGD Sandry Brdy z dodatkowym dofinansowaniem.

Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy otrzymała dodatkowe dofinansowanie  wynoszące  blisko 500 tys. euro. Umowę zwiększającą dofinansowanie podpisali 27 października 2021 r. marszałkowie województwa pomorskiego Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski oraz Prezes Lokalnej Grupy Działania Sandry Brdy Pani Grażyna Wera – Malatyńska. Pozyskane środki przeznaczone będą na  projekty związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej oraz z tworzeniem niekomercyjnej infrastruktury turystycznej.