Aktualności

Rolniczy Handel Detaliczny

Szanowni Państwo, informujemy o możliwości udziału w webinarium pt. „Produkcja i sprzedaż żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego”. Organizatorem wydarzenia jest Warmińsko – Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Szkolenie jest dedykowane dla wszystkim rolników, domowników rolników, mieszkańców obszarów wiejskich, doradców rolniczych, przedstawicieli samorządów lokalnych i organizacji pozarolniczych. Aby wziąć udział należy wypełnić formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/gsZfoHVuc6dFw24x5
Podczas rejestracji podają Państwo adres e-mail na, który będzie wysłany link by móc uczestniczyć w wyżej wymienionym szkoleniu.

Rozporządzenie 19.2

Data publikacji: 17.09.2020 r.

Szanowni Państwo, przekazujemy poniżej aktualną treść zapisów Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Link – rozporządzenie.

Konsultacje zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju – 09 września 2020 r.

Informujemy, że Stowarzyszenie LGD Sandry zrealizowało zobowiązania wynikające z § 8 ust. 3 umowy ramowej i w związku z tym ma możliwość ubiegania się o zwiększenie środków finansowych na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR. Zarząd LGD Sandry Brdy w porozumieniu z Radą LGD proponuje, aby środki te rozdysponować w następujący sposób: 
a) 420 tys. zł na  przedsięwzięcie 1.1.1. Aktywność gospodarcza mieszkańców, czyli Premie na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Ostanie nabory z tego zakresu cieszyły się dużym zainteresowaniem osób fizycznych  zamierzających podjąć działalność gospodarczą. Zwiększenie środków na to przedsięwzięcie pozwoli na przyznanie kolejnych 7 premii po 60 tys. zł.
b) 410 tys. zł na przedsięwzięcie 1.2.1 Niekomercyjna infrastruktura turystyczna.  Dzięki takiemu ukierunkowaniu wsparcia zostanie pełnej wykorzystany potencjał przyrodniczy i turystyczny regionu.
W załączeniu przesyłamy projekt zmienionej LSR /zmiany zostały wyróżnione na żółto i znajdują w zakresach stron 41-43 i 69-75/. Konsultacje trwają do 30.09.2020 r. Jeżeli do tego terminu nie wpłyną, żadne uwagi, Rada LGD Sandry Brdy podejmie uchwałę o zmianie LSR w powyższym zakresie.
Do pobrania:
– projekt zmienionej LSR
– formularz uwag
Prosimy o przesyłanie formularza uwag na adres: biuro@sandrybrdy.pl
Zachęcamy również do następujących dodatkowych form kontaktu w zakresie przeprowadzanych konsultacji w sprawie zmiany LSR:
– kontakt telefoniczny: 52 397 79 64
– wizyta osobista / w okresie od 10.09.2020 r. do 30.09.2020 r. , w godzinach od 7:30 do 15:00 w siedzibie LGD Sandry Brdy, Chojnice ul. Wysoka 3 pok. 212 (II piętro) Budynek Wszechnicy Chojnickiej
– spotkanie konsultacyjne grupowe które odbędzie się w dniu 15.09.2020 r.
o godzinie 10:00 w siedzibie LGD Sandry Brdy, Chojnice ul. Wysoka 3 pok. 212 (II piętro) Budynek Wszechnicy Chojnickiej.
– wypełnienie ankiety online dostępnej pod linkiem: https://forms.gle/jzTM71yfEdrwBt4B9

Promocja publikacji „Tygiel Smaków”

W dniu 20 sierpnia br. w Charzykowach odbyła się promocja książki „Tygiel Smaków”. W wydarzeniu uczestniczyły panie z Kół Gospodyń Wiejskich oraz zaproszeni goście. Książka powstała dzięki szerokiej współpracy Stowarzyszenia LGD Sandry Brdy z lokalnymi Kołami Gospodyń Wiejskich. W Państwa ręce oddajemy publikację, w której prezentujemy ok. 140 przepisów tradycyjnych i regionalnych potraw charakterystycznych dla obszaru działania LGD Sandry Brdy, tj. gmin Chojnice, Brusy, Czersk, Konarzyny i Lipnica.

Wyniki naborów 18/2020,19/2020, 21/2020.

Data publikacji: 28.07.2020.

W dniu 23.07.2020 r. podczas posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy została dokonana ocena naborów 18/2020,19/2020, 21/2020. Poniżej publikujemy protokół z posiedzenia Rady wraz z załącznikami (w tym listy wybranych projektów).
Uchwała nr 2 – zawierająca listę operacji zgodnych z LSR (nabór 18, 19, 21)
Uchwała nr 15 – zawierająca listę operacji wybranych (nabór 18,19,21)
Protokół z posiedzenia Rady (ocena i wybór operacji nabory 18,19,21)
Rejestr interesów dla naboru 18/2020
Rejestr interesów dla naboru 19/2020
Rejestr interesów dla naboru 21/2020
Tabela wykluczeń dla naborów (18, 19, 20)