Aktualności

Wyniki naborów: 22/2021, 23/2021, 24/2021, 25/2021, 26/2021.

Data publikacji: 29.04.2021 r.

W dniu 23.04.2021 r. podczas posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy została dokonana ocena naborów nr: 22/2021, 23/2021, 24/2021,  25/2021, 26/2021.  Poniżej publikujemy protokół z posiedzenia Rady wraz z załącznikami (w tym listy wybranych projektów)
Uchwała nr 1 – zawierającą listę operacji, które uzyskały pozytywny wynik oceny  wstępnej (nabory: 22/2021 ,23/2021, 24/2021,  25/2021, 26/2021).
Uchwała nr 2 – zawierająca listę operacji zgodnych z LSR (nabory: 22/2021 ,23/2021, 24/2021,  25/2021, 26/2021).
Uchwała nr 8 – zawierająca listę operacji wybranych do dofinansowania (Uchwały indywidualne (nabory: 22/2021 ,23/2021, 24/2021,  25/2021, 26/2021)
Protokół z posiedzenia Rady (ocena i wybór operacji nabory: 22/2021 ,23/2021, 24/2021,  25/2021, 26/2021).
Listy obecności z posiedzenia Rady
Rejestr interesów (nabory: 22/2021 ,23/2021, 24/2021,  25/2021, 26/2021)
Tabela wykluczeń (nabory: 22/2021 ,23/2021, 24/2021,  25/2021, 26/2021)