Aktualności

Konsultacje zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju – 13 marca 2020

Informujemy, że LGD Sandry Brdy według stanu na dzień 31 sierpnia 2019 r. osiągnęło poziom co najmniej 65% wartości zawartych umów o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 w stosunku do limitu wskazanego w § 4 ust. 1 pkt. 1 umowy o  warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (umowa ramowa).
Wobec powyższego zaistniała możliwość uzyskania dodatkowych środków w wysokości ok. 800 tyś złotych na finansowanie przedsięwzięć związanych z rozwojem obszaru LGD Sandry Brdy.
Zwracamy się do wszystkich interesariuszy LGD Sandry Brdy o udział w konsultacjach społecznych których celem jest uzyskanie informacji zwrotnej dotyczącej możliwości wykorzystania dodatkowych  środków. W celu wzięcia udziału w konsultacjach należy wypełnić udostępnioną kartę konsultacji wskazując proponowane przeznaczenie dodatkowych środków.

Konsultacje trwają do 31 marca 2020 r.

Uwaga!!!

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 („koronawirusa”), w trosce o zdrowie pracowników oraz klientów odwiedzających LGD Sandry Brdy, od 12 marca 2020 r. do odwołania, preferowaną formą kontaktu z biurem LGD jest kontakt telefoniczny, mailowy oraz poczta tradycyjna. /tel. 52 397 79 64, 512 045 078, mail: biuro@sandrybrdy.pl /

Fotorelacja ze spotkania w Ostrowitem

W dniu 3 marca 2020 r. w Ostrowitem odbyło się spotkanie pt. „Kosznajderia Współcześnie
– w poszukiwaniu tożsamości”. Podczas spotkania prof. Cezary Obracht-Prondzyński zaprezentował
i omówił wyniki badań naukowych uzyskanych w ramach projektu realizowanego przez Uniwersytet Gdański pt. „Tradycja Dla Rozwoju”.Na spotkaniu pojawiło się liczne grono zaproszonych gości, mieszkańców, liderów lokalnej społeczności oraz przedstawicieli władzy samorządowej.

VII Maraton Gocki (Maraton, Półmaraton i bieg na 10 km).

Data publikacji 31.01.2020 r.

Maraton, Półmaraton oraz bieg na dystansie 10 km wpisał się już na stałe w kalendarz imprez biegowych. Uczestnicy z poprzednich edycji podkreślają miłą atmosferę podczas biegu oraz jego lokalizację w sercu Borów Tucholskich, w pobliżu Rezerwatu Kamienne Kręgi w Odrach – ośrodka dawnej kultury gockiej. Serdecznie zapraszamy na tegoroczną edycję wszystkich miłośników imprez biegowych oraz niepowtarzalnej przyrody i walorów krajobrazowych!
Zgłoś udział w maratonie za pośrednictwem elektronicznego systemu zgłoszeń:
link do rejestracji
Opłata za bieg:
Uczestnicy biegu zobowiązani są do uiszczenia opłaty startowej w wysokości 30 zł na numer rachunku bankowego: 65 8147 0002 0011 1735 2000 0010, Bank Spółdzielczy w Czersku, tytuł płatności: imię i nazwisko uczestnika z dopiskiem MG2020.
Regulamin do pobrania tutaj:
regulamin MG 2020