Wdrażanie LSR

W niniejszym dziale znajdziecie Państwo wszystkie niezbędne dokumenty związane z wdrażaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 – 2023 (Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność) .
Dokumenty do pobrania:
Strategia (zawierająca m.in. skład organu decyzyjnego – Rady):
Lokalna_Strategia_Rozwoju_dla_obszaru_LGD_Sandry_Brdy_na_lata_2016-2023
Księga Procedur (zawierająca m.in. kryteria wyboru):
Księga Procedur, aktualizacja styczeń 2018.
Księga Procedur – wzór rozliczenia
Księga Procedur – wzór wniosku grantowego
Regulamin organu decyzyjnego (Rady):
Regulamin Rady LGD Sandry Brdy
Umowa ramowa (zawarta pomiędzy LGD a Samorządem Województwa Pomorskiego):
Umowa ramowa
Harmonogram ogłaszania konkursów:
Harmonogram naborów wniosków, styczeń 2018.
Plan komunikacji:
Harmonogram realizacji planu, listopad 2017.
 
Wzory wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność, instrukcje i wzory umów znajdują się pod adresem (wraz z wersjami archiwalnymi):
Link do wzorów dokumentów.
Wzory oświadczeń RODO.
Oświadczenie Beneficjenci działania 19.2.
Oświadczenie Beneficjenci działania 19.2 – karty wkładu.
Oświadczenie Beneficjenci działania 19.2 – listy obecności.