Rozeznanie rynku

Chojnice, dnia 1 kwietnia 2019 r.

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: „Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Rozeznanie rynku przeprowadza się na potrzeby realizacji operacji własnej LGD Sandry Brdy pn. „Akademia  Aktywnego Seniora” – mająca na celu realizację cyklu warsztatów oraz wyjazdów edukacyjno – integracyjnych włączających społeczność grupy defaworyzowanej seniorów,  finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Rozeznanie rynku – zajęcia z pielęgnacji ciała dla seniorów

Rozeznanie rynku – zajęcia z dietetykiem

Rozeznanie rynku – zajęcia na siłowni lub zajęcia ruchowe dla seniorów

Rozeznanie rynku – zajęcia z radcą prawnym