Umowa ramowa – zobowiązania


1.Raport z ewaluacji LSR
– § 5 ust. 1 pkt. 23 lit. d umowy ramowej
Raport ewaluacyjny za 2018 r.
/publikacja 28.02.2019 r./
Raport ewaluacyjny 2016 – 2018 r.
/publikacja 29.03.2019 r./
2.Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych
– § 5 ust. 1 pkt. 24 lit. b umowy ramowej
Informacja koszty funkcjonowania LGD 2016
/publikacja 28.02.2017 r./
Informacja koszty funkcjonowania LGD 2017
/publikacja 28.02.2018 r./
Informacja koszty funkcjonowania LGD 2018
/publikacja 28.02.2019 r./

3.Treść umowy ramowej wraz z aktualnymi załącznikami
– § 5 ust. 1 pkt. 24 lit. c umowy ramowej
umowa ramowa z dnia 23 maja 2016 r.
aneks nr 1 z dnia 5 sierpnia 2016 r.
aneks nr 2 z dnia 13 czerwca 2017 r.
aneks nr 3 z dnia 30 czerwca 2017 r.
aneks nr 4 z dnia 19 marca 2018 r.
aneks nr 5 z dnia 11 lutego 2019 r.
Aktualne załączniki do umowy
Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Lokalnej Grupy Działania Sandry Brdy
Harmonogram planowanych naborów wniosków 13.06.2018
Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR
Regulamin organu decyzyjnego
Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą
Opis stanowisk
Plan szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników LGD
4.Statut LGD
– § 5 ust. 1 pkt. 24 lit. d umowy ramowej
Statut Stowarzyszenia LGD Sandry Brdy
5. Lista członków LGD, Zarządu LGD oraz organu decyzyjnego LGD
– § 5 ust. 1 pkt. 24 lit. e umowy ramowej
Członkowie LGD
– § 5 ust. 1 pkt. 24 lit. f umowy ramowej
Organ decyzyjny LGD
Członkowie Zarządu LGD
6.Informacje o wybranych operacjach zgodnych z LSR
– § 5 ust. 1 pkt. 24 lit. h umowy ramowej
7. Ogłoszenie o naborze wniosków LSR
– § 5 ust. 1 pkt. 24 lit. i umowy ramowej
8. Protokoły z posiedzeń organu decyzyjnego
– § 5 ust. 1 pkt. 24 lit. j umowy ramowej
9. Harmonogram realizacji planu komunikacji
– § 5 ust. 1 pkt. 24 lit. k umowy ramowej
Harmonogram realizacji planu komunikacji 2019