Film promocyjny

Nabory wniosków

Nabory bieżące
– aktualnie nie ogłoszono naborów wniosków.

Harmonogram planowanych naborów wniosków
Lokalna Strategia Rozwoju Obszaru LGD Sandry Brdy

Nabory zakończone
Nabór nr 1/2016 (podjęcie działalności gospodarczej)
1) Ogłoszenie o naborze
2) Rejestr złożonych wniosków
3) Informacja o wybranych operacjach + protokół
Nabór nr 2/2016 (rozwój działalności gospodarczej)
1) Ogłoszenie o naborze
2) Rejestr złożonych wniosków
3) Informacja o wybranych operacjach + protokół
Nabór nr 3/2016 (zachowanie dziedzictwa lokalnego)
1) Ogłoszenie o naborze
2) Rejestr złożonych wniosków
3) Informacja o wybranych operacjach + protokół
Nabór nr 4/2018
Anulowany
Nabór nr 5/2016 (niekomercyjna infrastruktura turystyczna)
1) Ogłoszenie o naborze
2) Rejestr złożonych wniosków
3) Informacja o wybranych operacjach + protokół
Nabór nr 6/2016 (niekomercyjna infrastruktura turystyczna)
1) Ogłoszenie o naborze
2) Rejestr złożonych wniosków
3) Informacja o wybranych operacjach + protokół
Nabór nr 7/2018 (podejmowanie działalności gospodarczej)
1) Ogłoszenie o naborze
2) Rejestr złożonych wniosków
3) Informacja o wybranych operacjach + protokół
Nabór nr 8/2018 (niekomercyjna infrastruktura turystyczna)
1) Ogłoszenie o naborze
2) Rejestr złożonych wniosków
3) Informacja o wybranych operacjach + protokół
Nabór nr 9/2018 (Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie)

1) Ogłoszenie o naborze
2) Rejestr złożonych wniosków (brak wniosków)
Nabór nr 10/2018 (OZE)

1) Ogłoszenie o naborze
2) Rejestr złożonych wniosków (brak wniosków)
Nabór nr 11/2018

1) Ogłoszenie o naborze
2) Rejestr złożonych wniosków (brak wniosków)
Nabór nr 12/2018

1) Ogłoszenie o naborze
2) Rejestr złożonych wniosków (brak wniosków)
Nabór nr 13/2018 (
2.3.1. „Infrastruktura społeczna jako baza rozwoju lokalnych inicjatyw)
1) Ogłoszenie o naborze
2) Rejestr złożonych wniosków
3) Informacja o wybranych operacjach + protokół
Nabór nr 14/2018 (1.2.2 „Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie)
1) Ogłoszenie o naborze
2) Rejestr złożonych wniosków
3) Informacja o wybranych operacjach + protokół
Nabór nr 15/2018 (OZE)
1) Ogłoszenie o naborze
2) Rejestr złożonych wniosków
3) Informacja o wybranych operacjach + protokół
Nabór nr 16/2018
1) Ogłoszenie o naborze
2) Rejestr złożonych wniosków
3) Informacja o wybranych operacjach + protokół
Nabór nr 17/2018 (2.2.1 „Lokalne społeczności na rzecz wzmocnienia kapitału społecznego)
1) Ogłoszenie o naborze
2) Rejestr złożonych wniosków
3) Informacja o wybranych operacjach + protokół

Film promocyjny
Nasze Publikacje
Nabór Wniosków