Aktualności
Film promocyjny

Posiedzenie Rady – rozpatrzenie protestów nabór 31/2023

Data publikacji: Chojnice dnia 21.11.2023 Informuję, iż w dniu 20 listopada 2023 r. o godzinie 11:00 w siedzibie LGD Sandry Brdy w Chojnicach ul. Wysoka 3, odbyło się posiedzenie Rady, podczas którego rozpatrzono protesty dla sprawy nr 31/2023/04 i 31/2023/10, które wpłynęły w ramach naboru 31/2023, Przedsięwzięcie: Aktywność Gospodarcza Mieszkańców. Poniżej publikujemy protokół z posiedzenia Rady oraz listę operacji wybranych z uwzględnieniem wyników ponownej oceny sprawy 31/2023/04. – Protokół z […]

Ogłoszenie konkursu nr 33/2023

Data publikacji 15.11.2023 r. Ogłoszenie o naborze nr 33/2023 Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy ogłasza konkurs w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW 2014-2020. Zakres tematyczny: budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej, w ramach zakresu, o których mowa w §2 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia*, w ramach Przedsięwzięcia 1.2.1 „Rozwój niekomercyjnej infrastruktury turystycznej”.Forma […]

Posiedzenie Rady – rozpatrzenie protestów nabór 31/2023

Data publikacji: Chojnice dnia 13.11.2023 Informuję, iż w dniu 20 listopada 2023 r. o godzinie 11:00 w siedzibie LGD Sandry Brdy w Chojnicach ul. Wysoka 3, odbędzie się posiedzenie Rady, podczas którego rozpatrywany będzie protest dla sprawy który wpłynął w ramach naboru 31/2023, Przedsięwzięcie: Aktywność Gospodarcza Mieszkańców. NR sprawy 31/2023/10.

Nabór na stanowisko pracy – Pracownik Administracyjny

Data publikacji 8.11.2023 r. Zarząd Stowarzyszenia LGD Sandry Brdy ogłasza nabór na stanowisko Pracownika Administracyjnego. Dokumenty konkursowe (CV, list motywacyjny, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych – pobierz, dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań – kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem) należy składać w biurze LGD do dnia 7.12.2023 r.  Biuro LGD mieści się w Chojnicach ul. Wysoka 3 (budynek Wszechnicy Chojnickiej), II piętro, pokój 212. Rozmowy kwalifikacyjne zostaną przeprowadzone z […]

Posiedzenie Rady – rozpatrzenie protestów nabór 31/2023

Data publikacji: 7.11.2023 r. W dniu 6 listopada 2023 r. o godzinie 10:00 w siedzibie LGD Sandry Brdy w Chojnicach ul. Wysoka 3, odbyło się posiedzenie Rady, którego celem było rozpatrzenie protestów, które wpłynęły w ramach naboru 31/2023, Przedsięwzięcie: Aktywność Gospodarcza Mieszkańców. Protesty dotyczyły spraw: 31/2023/07 oraz 31/2023/10. Poniżej publikujemy protokół z posiedzenia Rady oraz wymagane załączniki dotyczące ponownej oceny i wyboru operacji. Uchwała nr 26/2023 zawierająca listę operacji wybranych […]

1 2 76 77


Film promocyjny
Nasze Publikacje
Nabór Wniosków