Aktualności
Film promocyjny

Konsultacje zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju – 26 lutego 2021 r.

Data publikacji: 26 lutego 2021 r. Informujemy, że Stowarzyszenie LGD Sandry w wyniku przeliczenia różnic kursowych wynikających z realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju uzyskało możliwość zagospodarowania dodatkowych środków finansowych w kwocie 583 476 zł. Zarząd LGD Sandry Brdy w porozumieniu z Radą LGD proponuje, aby środki dane zostały w całości przeznaczone na przedsięwzięcie 1.1.2 „Wzrost zatrudnienia w oparciu o kluczowe branże i innowacyjne rozwiązania w biznesie” Ponadto przedstawiamy również projekt zmian […]

Ogłoszenie o naborze nr 26/2021

Chojnice, dnia 19.02.2021  Ogłoszenie o naborze nr 26/2021Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sandry Brdyogłasza konkursw ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW 2014-2020. Zakres tematyczny: wzmocnienia kapitału społecznego, w tym poprzez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych, w ramach zakresu, o których mowa w §2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia*, w […]

Ogłoszenie o naborze nr 22/2021

Chojnice, dnia 19.02.2021  Ogłoszenie o naborze nr 22/2021Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sandry Brdyogłasza konkurs w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW 2014-2020. Zakres tematyczny: budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej, w ramach zakresu, o których mowa w §2 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia*, w ramach Przedsięwzięcia 1.2.1 „Rozwój niekomercyjnej infrastruktury turystycznej”. Forma wsparcia: refundacja. […]

Ogłoszenie o naborze nr 23/2021

Ogłoszenie o naborze nr 23/2021Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sandry Brdyogłasza konkursw ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW 2014-2020. Zakres tematyczny: promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów i usług lokalnych, w ramach zakresu, o których mowa w §2 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia*, w ramach Przedsięwzięcia 1.2.2 „Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie i kluczowe przyrodnicze zasoby obszaru”. Forma wsparcia: refundacja. […]

Ogłoszenie o naborze nr 24/2021

Chojnice, dnia 19.02.2021  Ogłoszenie o naborze nr 24/2021Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sandry Brdyogłasza konkursw ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW 2014-2020. Zakres tematyczny: wzmocnienia kapitału społecznego, w tym poprzez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych, w ramach zakresu, o których mowa w §2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia*, w […]

1 2 58 59


Film promocyjny
Nasze Publikacje
Nabór Wniosków