Aktualności
Film promocyjny

Kosznajderia 2.0 – artykuł w miesięczniku Chojniczanin

Szanowni Państwo, w dniu 17 listopada br. w miesięczniku Chojniczanin ukazał się wywiad, którego udzieliła Grażyna Wera – Malatyńska, Prezes Lokalnej Grupy Działania „Sandry Brdy”. Wywiad stanowi ciekawą opowieść o odkrywaniu mało znanej historii miejsca. W poniższym linku przedstawiamy pełną treść wywiadu. -art. ze strony www.chojniczanin.pl

Kosznajderia 2.0. Odkrywanie mało znanej historii miejsca.

Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy treść rozmowy o odkrywaniu i popularyzowaniu Kosznajderii, która ukazała się w Dzienniku Bałtyckim. Wywiadu udzieliła Grażyna Wera – Malatyńska, prezes Lokalnej Grupy Działania „SandryBrdy”. Od lat aktywnie inicjuje Pani działania popularyzujące Kosznajderię – krainę mało znaną i ciągle nie do końca odkrytą. Co Panią w tym dziedzictwie urzekło? Kosznajderia była enklawą katolickiej ludności niemieckiej, bardzo związaną z miejscem, ze swoją tradycją. Jednocześnie jednak – co mnie […]

Rolniczy Handel Detaliczny

Szanowni Państwo, informujemy o możliwości udziału w webinarium pt. „Produkcja i sprzedaż żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego”. Organizatorem wydarzenia jest Warmińsko – Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Szkolenie jest dedykowane dla wszystkim rolników, domowników rolników, mieszkańców obszarów wiejskich, doradców rolniczych, przedstawicieli samorządów lokalnych i organizacji pozarolniczych. Aby wziąć udział należy wypełnić formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/gsZfoHVuc6dFw24x5Podczas rejestracji podają Państwo adres e-mail na, który będzie wysłany link by móc uczestniczyć w wyżej wymienionym […]

Rozporządzenie 19.2

Data publikacji: 17.09.2020 r. Szanowni Państwo, przekazujemy poniżej aktualną treść zapisów Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Link – rozporządzenie.

Konsultacje zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju – 05 sierpnia 2020 r.

Data publikacji: 5 sierpnia 2020 r. Informujemy, że Stowarzyszenie LGD Sandry zrealizowało zobowiązania wynikające z § 8 ust. 3 umowy ramowej i w związku z tym ma możliwość ubiegania się o zwiększenie środków finansowych na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR. Zarząd LGD Sandry Brdy w porozumieniu z Radą LGD proponuje, aby środki te rozdysponować w następujący sposób:  a) 420 tys. zł na  przedsięwzięcie 1.1.1. Aktywność gospodarcza mieszkańców, czyli Premie […]

1 2 56 57


Film promocyjny
Nasze Publikacje
Nabór Wniosków