Aktualności
Film promocyjny

Ogłoszenie o naborze nr 21/2020

Chojnice, dnia 15.05.2020 r. Ogłoszenie o naborze nr 21/2020 Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy ogłasza konkurs w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW 2014-2020. Zakres tematyczny: zachowanie dziedzictwa lokalnego, w ramach zakresu, o których mowa w §2 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia*, w ramach Przedsięwzięcia 1.2.1 „Rozwój niekomercyjnej infrastruktury turystycznej”. Forma wsparcia: refundacja. Termin składania wniosków: 01.06.2020 r. […]

Ogłoszenie o naborze nr 20/2020

Chojnice, dnia 15.05.2020 r. Ogłoszenie o naborze nr 20/2020 Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy ogłasza konkurs w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW 2014-2020. Zakres tematyczny: budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej, w ramach zakresu, o których mowa w §2 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia*, w ramach Przedsięwzięcia 1.2.1 „Rozwój niekomercyjnej infrastruktury turystycznej”. […]

Ogłoszenie o naborze nr 19/2020.

Chojnice, 15.05.2020 r. Ogłoszenie o naborze nr 19/2020 Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy ogłasza konkurs w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW 2014-2020. Zakres tematyczny: rozwijanie działalności gospodarczej, w ramach zakresu, o których mowa w §2 ust. 1 pkt 2 c) rozporządzenia*, w ramach Przedsięwzięcia 1.1.2 „Wzrost zatrudnienia w oparciu o kluczowe branże i innowacyjne rozwiązania w biznesie”.Forma […]

Ogłoszenie o naborze nr 18/2020.

Chojnice, dnia 15.05.2020 r. Ogłoszenie o naborze nr 18/2020. Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy ogłasza konkurs w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW 2014-2020. Zakres tematyczny: rozwijanie działalności gospodarczej, w ramach zakresu, o których mowa w §2 ust. 1 pkt 2 c) rozporządzenia*, w ramach Przedsięwzięcia 1.3.1 „Odnawialne źródła energii przyszłością obszaru”. Forma wsparcia: refundacja. Termin składania wniosków: […]

Informacje dla beneficjentów realizujących zobowiązania z poddziałania 19.2 skierowane dla przedsiębiorców (premie, dotacje)

W załączeniu przekazuję pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 06.05.2020 r. zawierające istotne informacje dla przedsiębiorców realizujących zobowiązania wynikające z uzyskania wsparcia z poddziałania 19.2 PROW na podjęcie lub rozwój działalność gospodarczej. W piśmie wyjaśniono zasady realizacji zobowiązań ciążących na przedsiębiorstwach z uwzględnieniem bieżących ulg i zwolnień wprowadzonych ze względu na trwający stan epidemiczny w Polsce. Pismo

1 2 53 54


Film promocyjny
Nasze Publikacje
Nabór Wniosków