Aktualności
Film promocyjny

Informacja nt. operacji własnej.

Chojnice, 20.04.2022 r.

Informujemy, że w wyznaczonym terminie żaden inny niż LGD podmiot nie zgłosił zamiaru realizacji operacji zaproponowanej jako operacja własna  LGD w ramach przedsięwzięcia 1.2.2 zgodnie z  informacją o zamiarze realizacji operacji własnej z dnia 17.03.2022 r.
W związku z tym operacje zostaną przedłożone do oceny przez Radę LGD.Film promocyjny
Nasze Publikacje
Nabór Wniosków