Aktualności
Film promocyjny

Ogłoszenie o naborze 2/2016 (rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim – rozwijanie działalości gospodarczej).

Chojnice, 10.11.2016 r.

Ogłoszenie o naborze nr 2/2016.

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy ogłasza konkurs w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW 2014-2020.

Zakres tematyczny: rozwijanie działalności gospodarczej, w ramach zakresu, o których mowa w §2 ust. 1 pkt 2 c) rozporządzenia*, w ramach Przedsięwzięcia 1.1.2 „Wzrost zatrudnienia w oparciu o kluczowe branże i innowacyjne rozwiązania w biznesie”.

 Forma wsparcia: refundacja.

Termin składania wniosków: 28.11.2016 r. – 12.12.2016 r.

 Miejsce składania wniosków: Biuro Lokalnej Grupy Działania Sandry Brdy, ul. Wysoka 3/212, 89-600 Chojnice, od poniedziałku do piątku, w godz. 07.30 – 15.30.

 Wnioski należy składać bezpośrednio tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo osobę upoważnioną.

 Limit środków dostępnych w konkursie: 4 000 000 zł, w tym min. 1 600 000 zł na realizację wskaźnika na rzecz rozwoju przedsiębiorstw w branży turystycznej i około-turystycznej.

 Kwota wsparcia: do 300 000 zł.

Do pobrania:

1. Pełna treść ogłoszenia z załącznikami (wskaźniki, lista, kryteria).

2. Wniosek o przyznanie pomocy.

3. Instrukcja wypełniania wniosku.

4. Biznesplan.

5. Informacje pomocnicze – biznesplan.

6. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

7. Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa.

8. Zasady wypełniania oświadczenia o wielkości przedsiębiorstwa.

Wszystkie niezbędne dokumenty i formularze znajdują się w zakładce „wdrażanie LSR”.Film promocyjny
Nasze Publikacje
Nabór Wniosków