Aktualności
Film promocyjny

Informacja nt. operacji własnych.

Chojnice, 04.08.2018 r.

Informujemy, że w wyznaczonym terminie żaden inny niż LGD podmiot nie zgłosił zamiaru realizacji operacji zaproponowanych jako operacje własne LGD w ramach przedsięwzięć 1.2.2 oraz 2.2.1.

W związku z tym operacje zostaną przedłożone do oceny przez Radę LGD.Film promocyjny
Nasze Publikacje
Nabór Wniosków