Film promocyjny

Umowa ramowa 2016 – 2023


1.Raport z ewaluacji LSR
– § 5 ust. 1 pkt. 23 lit. d umowy ramowej
/publikacja w terminie – zgodnie z LSR/
Raport ewaluacyjny za 2016 r.
Raport ewaluacyjny za 2017 r.
Raport ewaluacyjny za 2018 r.
Raport ewaluacyjny 2016 – 2018 r.
Raport ewaluacyjny 2019 r.
Raport ewaluacyjny 2020 r.
Raport z ewaluacji zewnętrznej 2022
2.Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych
– § 5 ust. 1 pkt. 24 lit. b umowy ramowej
Informacja koszty funkcjonowania LGD 2016
/publikacja 28.02.2017 r./
Informacja koszty funkcjonowania LGD 2017
/publikacja 28.02.2018 r./
Informacja koszty funkcjonowania LGD 2018
/publikacja 28.02.2019 r./
Informacja koszty funkcjonowania LGD 2019
/publikacja 02.01.2020 r./
Informacja koszty funkcjonowania LGD 2020
/publikacja 04.01.2021r./
Informacja koszty funkcjonowania LGD 2021
/publikacja 04.01.2022 r./
Informacja koszty funkcjonowania LGD 2022
/publikacja 19.01.2023 r. /
Informacja koszty funkcjonowania LGD 2023
/publikacja 23.01.2024 r./
3.Treść umowy ramowej wraz z aktualnymi załącznikami
– § 5 ust. 1 pkt. 24 lit. c umowy ramowej
umowa ramowa z dnia 23 maja 2016 r.
aneks nr 1 z dnia 5 sierpnia 2016 r.
aneks nr 2 z dnia 13 czerwca 2017 r.
aneks nr 3 z dnia 30 czerwca 2017 r.
aneks nr 4 z dnia 19 marca 2018 r.
aneks nr 5 z dnia 11 lutego 2019 r.
aneks nr 6 z dnia 23 maja 2019 r.
aneks nr 7 z dnia 10.01.2020 r.
aneks nr 8 z dnia 29.07.2020 r.
aneks nr 9 z dnia 08-01-2021 r.
aneks nr 10 z dnia 23.05.2021 r.
aneks nr 11 z dnia 27.10.2021 r.
aneks nr 12 z dnia z 30.05.2023 r.
aneks nr 13 z dnia 30.10.2023 r.
Aktualne załączniki do umowy

Lokalna Strategia Rozwoju Obszaru Lokalnej Grupy Działania Sandry Brdy
– 23.10.2023 /wersja aktualna/

Lokalna Strategia Rozwoju Obszaru Lokalnej Grupy Działania Sandry Brdy
– 27.09.2021 /wersja
archiwalna /
Lokalna Strategia Rozwoju Obszaru Lokalnej Grupy Działania Sandry Brdy
– 24.04.2021 r. /wersja archiwalna/

Lokalna Strategia Rozwoju Obszaru Lokalnej Grupy Działania Sandr Brdy
– 20.11.2020 r. /wersja archiwalna/

Lokalna Strategia Rozwoju Obszaru Lokalnej Grupy Działania Sandry Brdy – 14.11.2019 r. / wersja archiwalna/

Harmonogram planowanych naborów wniosków
Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR
Regulamin organu decyzyjnego
Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą
Opis stanowisk
Plan szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników LGD

4.Statut LGD
– § 5 ust. 1 pkt. 24 lit. d umowy ramowej
Statut Stowarzyszenia LGD Sandry Brdy
5. Lista członków LGD, Zarządu LGD oraz organu decyzyjnego LGD
– § 5 ust. 1 pkt. 24 lit. e umowy ramowej
Członkowie LGD
– § 5 ust. 1 pkt. 24 lit. f umowy ramowej
Organ decyzyjny LGD
Członkowie Zarządu LGD
6. Konkursy
1) Ogłoszenie o naborze wniosków LSR
– § 5 ust. 1 pkt. 24 lit. i umowy ramowej
2) Informacje o wybranych operacjach zgodnych z LSR
– § 5 ust. 1 pkt. 24 lit. h umowy ramowej
3) Protokoły z posiedzeń organu decyzyjnego
– § 5 ust. 1 pkt. 24 lit. j umowy ramowej
Nabór nr 1/2016 (podjęcie działalności gospodarczej)
1) Ogłoszenie o naborze
2) Rejestr złożonych wniosków
3) Informacja o wybranych operacjach + protokół
Nabór nr 2/2016 (rozwój działalności gospodarczej)
1) Ogłoszenie o naborze
2) Rejestr złożonych wniosków
3) Informacja o wybranych operacjach + protokół
Nabór nr 3/2016 (zachowanie dziedzictwa lokalnego)
1) Ogłoszenie o naborze
2) Rejestr złożonych wniosków
3) Informacja o wybranych operacjach + protokół
Nabór nr 4/2018
Anulowany
Nabór nr 5/2016 (niekomercyjna infrastruktura turystyczna)
1) Ogłoszenie o naborze
2) Rejestr złożonych wniosków
3) Informacja o wybranych operacjach + protokół
Nabór nr 6/2016 (niekomercyjna infrastruktura turystyczna)
1) Ogłoszenie o naborze
2) Rejestr złożonych wniosków
3) Informacja o wybranych operacjach + protokół
Nabór nr 7/2018 (podejmowanie działalności gospodarczej)
1) Ogłoszenie o naborze
2) Rejestr złożonych wniosków
3) Informacja o wybranych operacjach + protokół
Nabór nr 8/2018 (niekomercyjna infrastruktura turystyczna)
1) Ogłoszenie o naborze
2) Rejestr złożonych wniosków
3) Informacja o wybranych operacjach + protokół
Nabór nr 9/2018 (Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie)

1) Ogłoszenie o naborze
2) Rejestr złożonych wniosków (brak wniosków)
Nabór nr 10/2018 (OZE)

1) Ogłoszenie o naborze
2) Rejestr złożonych wniosków (brak wniosków)
Nabór nr 11/2018

1) Ogłoszenie o naborze
2) Rejestr złożonych wniosków (brak wniosków)
Nabór nr 12/2018

1) Ogłoszenie o naborze
2) Rejestr złożonych wniosków (brak wniosków)
Nabór nr 13/2018 (2.3.1. „Infrastruktura społeczna jako baza rozwoju lokalnych inicjatyw)

1) Ogłoszenie o naborze
2) Rejestr złożonych wniosków
3) Informacja o wybranych operacjach + protokół
Nabór nr 14/2018 (1.2.2 „Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie)
1) Ogłoszenie o naborze
2) Rejestr złożonych wniosków
3) Informacja o wybranych operacjach + protokół
Nabór nr 15/2018 (OZE)
1) Ogłoszenie o naborze
2) Rejestr złożonych wniosków
3) Informacja o wybranych operacjach + protokół
Nabór nr 16/2018
1) Ogłoszenie o naborze
2) Rejestr złożonych wniosków
3) Informacja o wybranych operacjach + protokół
Nabór nr 17/2018 (2.2.1 „Lokalne społeczności na rzecz wzmocnienia kapitału społecznego)
1) Ogłoszenie o naborze
2) Rejestr złożonych wniosków
3) Informacja o wybranych operacjach + protokół
Nabór 18/2020 (OZE)
1) Ogłoszenie o naborze
2) Rejestr złożonych wniosków
3. Informacja o wybranych operacjach + protokół
Nabór 19/2020 (rozwój działalności gospodarczej)
1) Ogłoszenie o naborze
2) Rejestr złożonych wniosków
3. Informacja o wybranych operacjach + protokół
Nabór 20/2020 (niekomercyjna infrastruktura turystyczna)
1) Ogłoszenie o naborze
2) Rejestr złożonych wniosków
3) brak złożonych wniosków
Nabór 21/2020 (zabytki)
1) Ogłoszenie o naborze
2) Rejestr złożonych wniosków
3. Informacja o wybranych operacjach + protokół
Nabór 22/2021 1.2.1 „Rozwój niekomercyjnej infrastruktury turystycznej”.
1) Ogłoszenie o naborze
2) Rejestr złożonych wniosków
3) Informacja o wybranych operacjach + protokół
Nabór 23/2021 1.2.2 „Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie i kluczowe przyrodnicze zasoby obszaru”.
1) Ogłoszenie o naborze
2) Rejestr złożonych wniosków
3) Informacja o wybranych operacjach + protokół
Nabór 24/2021 1.3.2. „Edukacja ekologiczna i ochrona środowiska”.
1) Ogłoszenie o naborze
2) Rejestr złożonych wniosków
3) Informacja o wybranych operacjach + protokół
Nabór 25/2021 2.1.1 „Silne organizacje pozarządowe i społeczeństwo obywatelskie”.
1) Ogłoszenie o naborze
2) Rejestr złożonych wniosków
3) Informacja o wybranych operacjach + protokół
Nabór 26/2021 2.2.1 „Lokalne społeczności na rzecz wzmocnienia kapitału społecznego”.
1) Ogłoszenie o naborze
2) Rejestr złożonych wniosków
3) Informacja o wybranych operacjach + protokół
Nabór nr 27/2021 (podjęcie działalności gospodarczej)
1. Ogłoszenie o naborze
2. Rejestr złożonych wniosków
3. Uchwała nr 39/2021 – zawierająca listę operacji wybranych,
4. Protokół z posiedzenia Rady + listy obecności,
Nabór nr 28/2022 ( niekomercyjna infrastruktura turystyczna)
1. Ogłoszenie o naborze
2. rejestr złożonych wniosków
3. Uchwała o wybranych operacjach
4. Protokół + listy obecności
Nabór nr 29/2022 Przedsięwzięcie 1.1.2 „Wzrost zatrudnienia w oparciu o kluczowe branże i innowacyjne rozwiązania w biznesie”
1) Ogłoszenie o naborze
2) Rejestr złożonych wniosków
3) Uchwała nr 19/2022 – zawierająca listę operacji wybranych,
4)  Protokół z posiedzenia Rady,
Nabór 30/2022 Przedsięwzięcie 1.1.1. „Aktywność gospodarcza mieszkańców”
1) Ogłoszenie o naborze
2) Rejestr-złożonych-wniosków-
3) Uchwała nr 45/2022 – zawierająca listę operacji wybranych,
4) Protokół z posiedzenia Rady,
Nabór 31/2023 Przedsięwzięcie 1.1.1. „Aktywność gospodarcza mieszkańców”
1) Ogłoszenie o naborze
2) Rejestr złożonych wniosków.
3) Uchwała nr 22/2023 zawierająca listę operacji wybranych i niewybranych
4) Protokół z posiedzenia Rady
Nabór 32/2023 Przedsięwzięcie 1.1.2 „Wzrost zatrudnienia w oparciu o kluczowe branże i innowacyjne rozwiązania w biznesie” – Rozwój
działalności gospodarczej
1) Ogłoszenie o naborze
2) Rejestr złożonych wniosków
3) Uchwała nr 22/2023 zawierająca listę operacji wybranych i niewybranych
4) Protokół z posiedzenia Rady


Operacja własna nr 1 – przedsięwzięcie 2.2.1
informacja o zamiarze realizacji własnej
informacja nt. operacji własnej
informacja o wyborze operacji
Operacja własna nr 2 – przedsięwzięcie 1.2.2
informacja o zamiarze realizacji własnej
informacja nt. operacji własnej
informacja o wyborze operacji
Operacja własna nr 3 – przedsięwzięcie 1.2.2
informacja o zamiarze realizacji operacji własnej
informacja nt operacji własnej
informacja o wyborze operacji własnej
7. Harmonogram realizacji planu komunikacji
– § 5 ust. 1 pkt. 24 lit. k umowy ramowej
Harmonogram realizacji planu komunikacji 2016
Harmonogram realizacji planu komunikacji 2017
Harmonogram realizacji planu komunikacji 2018
Harmonogram realizacji planu komunikacji 2019
Harmonogram realizacji planu komunikacji 2020
Harmonogram realizacji planu komunikacji 2021
Harmonogram realizacji planu komunikacji 2022
Harmonogram realizacji planu komunikacji 2023

Załączniki do Księgi Procedur – Wybór operacji
Załącznik nr 1 – ogłoszenie o naborze
Załącznik nr 2 – planowane cele do osiągnięcia
Załącznik nr 3 – rejestr złożonych wniosków
Załącznik nr 4 – karta oceny wstępnej
Załącznik nr 5 – tabela wykluczeń
Załącznik nr 6 – karta oceny zgodności z LSR
Załącznik nr 7 – lista operacji zgodnych z LSR
Załącznik nr 8 – lista operacji niezgodnych z LSR
Załącznik nr 9 – karta oceny zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru
Załącznik nr 10 – lista wniosków – ocena zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru
Załącznik nr 11 – uchwała w sprawie wybrania / nie wybrania operacji
Załącznik nr 12 – lista operacji wybranych
Załącznik nr 13 – lista operacji niewybranych
Załącznik nr 14 – Uchwała zatwierdzająca listy operacji wybranych i niewybranych
Załącznik nr 15 – Wykaz przekazywanych dokumentów
Załacznik-nr-D.1-ogłoszenie-o-naborze_granty
Załacznik-nr-D.2-rejestr-złozonych-wnioskow_granty
Załacznik-nr-D.3-karta-oceny-wstepnej_granty
Załacznik-nr-D.4-tabela-wykluczen_granty
Załacznik-nr-D.5-karta-zgodnosci-z-LSR_granty
Załacznik-nr-D.6-lista-wnioskow-o-powierzenie-grantu
Załacznik-nr-D.7-lista-wnioskow-o-powierzenie-grantu-niezgodnych-z-LSR
Załacznik-nr-D.8-karta-oceny-z-lokalnymi-kryteriami-wyboru_granty
Załacznik-nr-D.9-lista-wynikow-oceny-zgodnosci_granty
Załacznik-nr-D.10-Uchwała-w-sprawie-zatwierdzenia_granty
Załacznik-nr-D.11-Lista-wnioskow-wybranych-do-dofinansowania_granty
Załacznik-nr-D.12-Lista-wnioskow-niewybranych-do-dofinansowania_granty
Załacznik-nr-D.13-Uchwała-w-sprawie-wybrania_niewybrania_granty
Załacznik-nr-D.14-Wykaz-dokumentow-przekazywanych-do-Zarzadu-Wojewodztwa_granty-1

Film promocyjny
Nasze Publikacje
Nabór Wniosków