Film promocyjny

Umowa ramowa


1.Raport z ewaluacji LSR
– § 5 ust. 1 pkt. 23 lit. d umowy ramowej
/publikacja w terminie – zgodnie z LSR/
Raport ewaluacyjny za 2016 r.
Raport ewaluacyjny za 2017 r.
Raport ewaluacyjny za 2018 r.
Raport ewaluacyjny 2016 – 2018 r.
Raport ewaluacyjny 2019 r.
2.Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych
– § 5 ust. 1 pkt. 24 lit. b umowy ramowej
Informacja koszty funkcjonowania LGD 2016
/publikacja 28.02.2017 r./
Informacja koszty funkcjonowania LGD 2017
/publikacja 28.02.2018 r./
Informacja koszty funkcjonowania LGD 2018
/publikacja 28.02.2019 r./
Informacja koszty funkcjonowania LGD 2019
/publikacja 02.01.2020 r./
3.Treść umowy ramowej wraz z aktualnymi załącznikami
– § 5 ust. 1 pkt. 24 lit. c umowy ramowej
umowa ramowa z dnia 23 maja 2016 r.
aneks nr 1 z dnia 5 sierpnia 2016 r.
aneks nr 2 z dnia 13 czerwca 2017 r.
aneks nr 3 z dnia 30 czerwca 2017 r.
aneks nr 4 z dnia 19 marca 2018 r.
aneks nr 5 z dnia 11 lutego 2019 r.
aneks nr 6 z dnia 23 maja 2019 r.
aneks nr 7 z dnia 10.01.20120 r.
Aktualne załączniki do umowy

Lokalna Strategia Rozwoju Obszaru Lokalnej Grupa Działania Sandry Brdy – 14.11.2019 r. / wersja aktualna/
Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Lokalnej Grupy Działania Sandry Brdy – 27.06.2019 r. /wersja archiwalna
/
Harmonogram planowanych naborów wniosków
Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR
Regulamin organu decyzyjnego
Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą
Opis stanowisk
Plan szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników LGD
4.Statut LGD
– § 5 ust. 1 pkt. 24 lit. d umowy ramowej
Statut Stowarzyszenia LGD Sandry Brdy
5. Lista członków LGD, Zarządu LGD oraz organu decyzyjnego LGD
– § 5 ust. 1 pkt. 24 lit. e umowy ramowej
Członkowie LGD
– § 5 ust. 1 pkt. 24 lit. f umowy ramowej
Organ decyzyjny LGD
Członkowie Zarządu LGD
6. Konkursy
1) Ogłoszenie o naborze wniosków LSR
– § 5 ust. 1 pkt. 24 lit. i umowy ramowej
2) Informacje o wybranych operacjach zgodnych z LSR
– § 5 ust. 1 pkt. 24 lit. h umowy ramowej
3) Protokoły z posiedzeń organu decyzyjnego
– § 5 ust. 1 pkt. 24 lit. j umowy ramowej
Nabór nr 1/2016 (podjęcie działalności gospodarczej)
1) Ogłoszenie o naborze
2) Rejestr złożonych wniosków
3) Informacja o wybranych operacjach + protokół
Nabór nr 2/2016 (rozwój działalności gospodarczej)
1) Ogłoszenie o naborze
2) Rejestr złożonych wniosków
3) Informacja o wybranych operacjach + protokół
Nabór nr 3/2016 (zachowanie dziedzictwa lokalnego)
1) Ogłoszenie o naborze
2) Rejestr złożonych wniosków
3) Informacja o wybranych operacjach + protokół
Nabór nr 4/2018
Anulowany
Nabór nr 5/2016 (niekomercyjna infrastruktura turystyczna)
1) Ogłoszenie o naborze
2) Rejestr złożonych wniosków
3) Informacja o wybranych operacjach + protokół
Nabór nr 6/2016 (niekomercyjna infrastruktura turystyczna)
1) Ogłoszenie o naborze
2) Rejestr złożonych wniosków
3) Informacja o wybranych operacjach + protokół
Nabór nr 7/2018 (podejmowanie działalności gospodarczej)
1) Ogłoszenie o naborze
2) Rejestr złożonych wniosków
3) Informacja o wybranych operacjach + protokół
Nabór nr 8/2018 (niekomercyjna infrastruktura turystyczna)
1) Ogłoszenie o naborze
2) Rejestr złożonych wniosków
3) Informacja o wybranych operacjach + protokół
Nabór nr 9/2018 (Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie)

1) Ogłoszenie o naborze
2) Rejestr złożonych wniosków (brak wniosków)
Nabór nr 10/2018 (OZE)

1) Ogłoszenie o naborze
2) Rejestr złożonych wniosków (brak wniosków)
Nabór nr 11/2018

1) Ogłoszenie o naborze
2) Rejestr złożonych wniosków (brak wniosków)
Nabór nr 12/2018

1) Ogłoszenie o naborze
2) Rejestr złożonych wniosków (brak wniosków)
Nabór nr 13/2018 (2.3.1. „Infrastruktura społeczna jako baza rozwoju lokalnych inicjatyw)

1) Ogłoszenie o naborze
2) Rejestr złożonych wniosków
3) Informacja o wybranych operacjach + protokół
Nabór nr 14/2018 (1.2.2 „Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie)
1) Ogłoszenie o naborze
2) Rejestr złożonych wniosków
3) Informacja o wybranych operacjach + protokół
Nabór nr 15/2018 (OZE)
1) Ogłoszenie o naborze
2) Rejestr złożonych wniosków
3) Informacja o wybranych operacjach + protokół
Nabór nr 16/2018
1) Ogłoszenie o naborze
2) Rejestr złożonych wniosków
3) Informacja o wybranych operacjach + protokół
Nabór nr 17/2018 (2.2.1 „Lokalne społeczności na rzecz wzmocnienia kapitału społecznego)
1) Ogłoszenie o naborze
2) Rejestr złożonych wniosków
3) Informacja o wybranych operacjach + protokół
Nabór 18/2020 (OZE)
1) Ogłoszenie o naborze
2) Rejestr złożonych wniosków
3. Informacja o wybranych operacjach + protokół
Nabór 19/2020 (rozwój działalności gospodarczej)
1) Ogłoszenie o naborze
2) Rejestr złożonych wniosków
3. Informacja o wybranych operacjach + protokół
Nabór 20/2020 (niekomercyjna infrastruktura turystyczna)
1) Ogłoszenie o naborze
2) Rejestr złożonych wniosków
3) brak złożonych wniosków
Nabór 21/2020 (zabytki)
1) Ogłoszenie o naborze
2) Rejestr złożonych wniosków
3. Informacja o wybranych operacjach + protokół
Operacja własna nr 1 – przedsięwzięcie 2.2.1
informacja o zamiarze realizacji własnej
informacja nt. operacji własnej
informacja o wyborze operacji
Operacja własna nr 2 – przedsięwzięcie 1.2.2
informacja o zamiarze realizacji własnej
informacja nt. operacji własnej
informacja o wyborze operacji
7. Harmonogram realizacji planu komunikacji
– § 5 ust. 1 pkt. 24 lit. k umowy ramowej
Harmonogram realizacji planu komunikacji 2016
Harmonogram realizacji planu komunikacji 2017
Harmonogram realizacji planu komunikacji 2018
Harmonogram realizacji planu komunikacji 2019
Harmonogram realizacji planu komunikacji 2020

Film promocyjny
Nasze Publikacje
Nabór Wniosków