Ankiety monitorujące

I. Ankiety dla mieszkańców/beneficjentów
Osoby i instytucje, które skorzystały ze środków w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD Sandry Brdy lub korzystały z usług doradztwa biura prosimy o wypełnienie zamieszczonej poniżej ankiety. Wypełnioną ankietę monitorującą należy dostarczyć do biura LGD lub wysłać pocztą. Serdecznie dziękujemy.
Do pobrania: Ankieta.

Badanie jakości prowadzonych działań informacyjnych i funkcjonowania LGD Sandry Brdy
Ankieta

Ankieta dla mieszkańców gmin z obszaru funkcjonowania LGD Sandry Brdy dotycząca opinii na temat warunków życia.
Ankieta

Badanie jakości prowadzonych działań doradczych przez LGD Sandry Brdy
Ankieta

II. Ankiety dla beneficjentów realizujących operację
Zgodnie z umową dofinansowania, podpisaną przez beneficjenta z Instytucją Wdrażającą/Stowarzyszeniem LGD, beneficjent zobowiązany jest do przekazania Lokalnej Grupie Działania informacji niezbędnych do monitorowania wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju. W związku z powyższym prosimy o wypełnienie odpowiedniej ankiety:
1.Ankieta – przedsięwzięcie 1.1.1 Podjęcie działalności gospodarczej
2.Ankieta – przedsięwzięcie 1.1.2 Rozwój działalności gospodarczej
3.Ankieta – przedsięwzięcie 1.2.1 Niekomercyjna infrastruktura turystyczna 
4.Ankieta – przedsięwzięcie 1.2.1.Niekomercyjna infrastruktura turystyczna (zabytki)
5.Ankieta – przedsięwzięcie 1.3.1 OZE (Rezerwat Biosfery)
6.Ankieta – przedsięwzięcie 2.3.1 Infrastruktura społeczna 

Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji – w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
1.Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/informacja po realizacji operacji
2. Instrukcja wypełniania informacji monitorującej