Author Archives: sandry

Ogłoszenie o naborze 6/2016 (budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury…).

Chojnice, 14.11.2016 r.

Ogłoszenie o naborze nr 6/2016

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy
ogłasza konkurs w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW 2014-2020.
Zakres tematyczny: budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej, w ramach zakresu, o których mowa w §2 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia*, w ramach Przedsięwzięcia 2.3.1. „Infrastruktura społeczna jako baza rozwoju lokalnych inicjatyw”.

Czytaj więcej