Author Archives: sandry

Ogłoszenie o naborze 5/2016 (budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej).

Chojnice, 14.11.2016 r.

Ogłoszenie o naborze nr 5/2016

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy ogłasza konkurs
w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW 2014-2020.
Zakres tematyczny: budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej, w ramach zakresu, o których mowa w §2 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia*, w ramach Przedsięwzięcia 1.2.1 „Rozwój niekomercyjnej infrastruktury turystycznej”.

Czytaj więcej

Ogłoszenie o naborze 3/2016 (zachowanie dziedzictwa lokalnego).

Chojnice, 10.11.2016 r.

Ogłoszenie o naborze nr 3/2016
 
Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy
ogłasza konkurs w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW 2014-2020.

Zakres tematyczny: zachowanie dziedzictwa lokalnego, w ramach zakresu, o których mowa w §2 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia*, w ramach Przedsięwzięcia 1.2.1 „Rozwój niekomercyjnej infrastruktury turystycznej”.

Czytaj więcej

Ogłoszenie o naborze 2/2016 (rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim – rozwijanie działalości gospodarczej).

Chojnice, 10.11.2016 r.

Ogłoszenie o naborze nr 2/2016.

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy ogłasza konkurs w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW 2014-2020.

Zakres tematyczny: rozwijanie działalności gospodarczej, w ramach zakresu, o których mowa w §2 ust. 1 pkt 2 c) rozporządzenia*, w ramach Przedsięwzięcia 1.1.2 „Wzrost zatrudnienia w oparciu o kluczowe branże i innowacyjne rozwiązania w biznesie”.

Czytaj więcej

Spotkanie informacyjne – rozwijanie istniejącej działalności gospodarczej.

Informujemy, iż w dniu 17 listopada br. odbędzie się spotkanie informacyjne dla osób chcących rozwijać działalność gospodarczą. Spotkanie przybliży beneficjentom założenia nadchodzącego konkursu w ww. zakresie. Spotkanie odbędzie się o godz. 14:00 we Wszechnicy Chojnickiej, s. 101/103. Prosimy o rejestrację uczestników poprzez wysłanie maila z imieniem i nazwiskiem (lub nazwą firmy) na adres biuro@sandrybrdy.pl

Ogłoszenie o naborze 1/2016 (podejmowanie działalności gospodarczej).

Chojnice, 18.10.2016 r.
Ogłoszenie o naborze nr 1/2016.
Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy ogłasza konkurs w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW 2014-2020.
Zakres tematyczny: podejmowanie działalności gospodarczej, w ramach zakresu, o których mowa w §2 ust. 1 pkt 2 a) rozporządzenia*, w ramach Przedsięwzięcia 1.1.1 „Aktywność gospodarcza mieszkańców”.

Czytaj więcej