Aktualności
Film promocyjny

Wyniki naboru nr 29/2022

Data publikacji: 29.06.2022 r. W dniu 22.06.2022 r. podczas posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy została dokonana ocena naboru nr: 29/2022.Poniżej publikujemy protokół z posiedzenia Rady oraz wymagane załączniki dotyczące oceny i wyboru operacji: – Uchwała nr 13/2022 – zawierająca listę operacji zgodnych z LSR,– Uchwała nr 19/2022 – zawierająca listę operacji wybranych,– Protokół z posiedzenia Rady,– listy obecności,– Tabela wykluczeń.

Rejestr złożonych wniosków dla naboru 30/2022 r.

Data publikacji 28.06.2022. W załączeniu publikujemy rejestr złożonych wniosków dla naboru nr 30/2022.

Informacja o wsparciu przygotowawczym

Data publikacji 08.06.2022 r. Wsparciem przygotowawczym określamy wielokierunkowy proces, który pozwala przygotować  Lokalną Grupę Działania do  sporządzenia  Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR). Nabór konkursowy na wsparcie przygotowawcze został ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w terminie od 4 kwietnia 2022 r. – 29 kwietnia 2022 r. Projekt zakłada włączenie społeczności lokalnej do prac nad LSR za pomocą różnych narzędzi: – konsultacje z mieszkańcami – spotkania z mieszkańcami na terenie każdej z […]

Film na 100 – lecie Kolebki Polskiego Żeglarstwa

Zapraszamy do obejrzenia filmu pt. „100 – lecie Kolebki Polskiego Żeglarstwa”. Film opowiada o początkach powstania Klubu Żeglarskiego Chojnice, pierwszego klubu żeglarskiego na ziemiach polskich oraz rozwoju żeglarstwa na jeziorze Charzykowskim. Projekt zrealizowany przez Lokalną Grupę Działania Sandry Brdy. Produkcja: Nautilus Media.

Nabór na stanowisko pracy – Specjalista ds. Księgowości.

Data publikacji 02.06.2022 r. Zarząd Stowarzyszenia LGD Sandry Brdy ogłasza nabór na stanowisko Specjalista ds. Księgowości. Dokumenty konkursowe (CV, list motywacyjny, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzania danych – pobierz, dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań – kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem) należy składać w biurze LGD do dnia 30.06.2022 r. Rozmowy kwalifikacyjne zostaną przeprowadzone z wybranymi kandydatami. Zarząd zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.WYMAGANIA: doświadczenie w obsłudze […]

Film promocyjny
Nasze Publikacje
Nabór Wniosków
Galeria
Obszar działania

Bezpłatne doradztwo

Uprzejmie informujemy, iż codziennie w godzinach otwarcia biura istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnego doradztwa dla osób starających sie o dofinansowanie wniosków w ramach działań RLKS Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Serdecznie zapraszamy!
hands
logo white

dot2 Kontakt

Siedziba i dane:
ul. Wysoka 3/212, 89-600 Chojnice
NIP 555 207 17 85
REGON 220705300
biuro@sandrybrdy.pl
Biuro (adres korespondencyjny):
Wszechnica Chojnicka
ul. Wysoka 3, p. 212. 89-600 Chojnice
pn. - pt 7:30 - 15:30
52 397 79 64
512 045 078


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR. Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS - rozwój lokalny kierowany przez społeczność).