Aktualności
Film promocyjny

„Koszanajderia – Atlantyda Kaszub”

Przez ponad 500 lat (od 1434 do 1945 r.) w obrębie dzisiejszego powiatu chojnickiego zamieszkiwała grupa etniczna Kosznajdrow posługująca się własnym, odrębny językiem i pielęgnująca specyficzną kulturę ludową. Jej pierwsi przedstawiciele zostali sprowadzeni na te ziemie przez Krzyżaków z północno-zachodnich Niemiec, spod Osnabruck w celu zagospodarowania spustoszonych wojną terenów. Mimo wielu lat obecności na terenie prawie dwudziestu miejscowości Kosznajderia przez wiele lat nie funkcjonowała w świadomości Polaków. Zapraszam do wysłuchania […]

Warsztaty refleksyjne

Chojnice, 22.01.2021 r. W związku ze zobowiązaniem LGD do przeprowadzania każdego roku ewaluacji wewnętrznej z realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (Wytyczne Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z dnia 18 sierpnia 2017r.) Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy zaprasza na warsztat analityczno-refleksyjny, którego celem jest bieżąca analiza procesu wdrażania, jego efektów oraz […]

Możliwość aneksowania umów na podejmowanie działalności gospodarczej

Na podstawie §2 ust.2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 września 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–202 (Dz.U.2019 poz. 664 ze zm.) informujemy o możliwości aneksowania umowy o przyznaniu pomocy w zakresie uwzględniającym zmiany przepisów wprowadzone wskazanym […]

Życzenia

Data publikacji 18.12.2020. Życzenia z okazji Bożego Narodzenia 2020

Spotkanie regionalne „Smart Villages”

Data publikacji: 11.12.2020 r. Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich zaprasza na spotkanie regionalne, którego tematem przewodnim będzie przedstawienie koncepcji Smart Villages. Podejście Smart Villages (inteligentnych wsi) ma bardzo istotne znaczenie dla rozwoju obszarów wiejskich, zarówno ze względu na nowe możliwości tworzenia miejsc pracy, jak i z punktu widzenia jakości życia na wsi. Już teraz na wielu obszarach wiejskich społeczności organizują się w poszukiwaniu innowacyjnych, inteligentnych rozwiązań lokalnych problemów (w tym kontekście […]

Film promocyjny
Nasze Publikacje
Nabór Wniosków
Galeria
Obszar działania

Bezpłatne doradztwo

Uprzejmie informujemy, iż codziennie w godzinach otwarcia biura istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnego doradztwa dla osób starających sie o dofinansowanie wniosków w ramach działań RLKS Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Serdecznie zapraszamy!
hands
logo white

dot2 Kontakt

Siedziba i dane:
ul. Wysoka 3/212, 89-600 Chojnice
NIP 555 207 17 85
REGON 220705300
biuro@sandrybrdy.pl
Biuro (adres korespondencyjny):
Wszechnica Chojnicka
ul. Wysoka 3, p. 212. 89-600 Chojnice
pn. - pt 7:30 - 15:30
52 397 79 64
512 045 078


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR. Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS - rozwój lokalny kierowany przez społeczność).