Aktualności
Film promocyjny

Konsultacje zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju – 09 września 2020 r.

Informujemy, że Stowarzyszenie LGD Sandry zrealizowało zobowiązania wynikające z § 8 ust. 3 umowy ramowej i w związku z tym ma możliwość ubiegania się o zwiększenie środków finansowych na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR. Zarząd LGD Sandry Brdy w porozumieniu z Radą LGD proponuje, aby środki te rozdysponować w następujący sposób:  a) 420 tys. zł na  przedsięwzięcie 1.1.1. Aktywność gospodarcza mieszkańców, czyli Premie na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Ostanie nabory […]

Promocja publikacji „Tygiel Smaków”

W dniu 20 sierpnia br. w Charzykowach odbyła się promocja książki „Tygiel Smaków”. W wydarzeniu uczestniczyły panie z Kół Gospodyń Wiejskich oraz zaproszeni goście. Książka powstała dzięki szerokiej współpracy Stowarzyszenia LGD Sandry Brdy z lokalnymi Kołami Gospodyń Wiejskich. W Państwa ręce oddajemy publikację, w której prezentujemy ok. 140 przepisów tradycyjnych i regionalnych potraw charakterystycznych dla obszaru działania LGD Sandry Brdy, tj. gmin Chojnice, Brusy, Czersk, Konarzyny i Lipnica.

Wyniki naborów 18/2020,19/2020, 21/2020.

Data publikacji: 28.07.2020. W dniu 23.07.2020 r. podczas posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy została dokonana ocena naborów 18/2020,19/2020, 21/2020. Poniżej publikujemy protokół z posiedzenia Rady wraz z załącznikami (w tym listy wybranych projektów).Uchwała nr 2 – zawierająca listę operacji zgodnych z LSR (nabór 18, 19, 21)Uchwała nr 15 – zawierająca listę operacji wybranych (nabór 18,19,21)Protokół z posiedzenia Rady (ocena i wybór operacji nabory 18,19,21)Rejestr interesów dla naboru […]

Lista złożonych wniosków w naborze nr 21/2020 (zabytki)

Data publikacji: 17.06.2020 r. Przedstawiamy listę złożonych wniosków w naborze nr 21/2020,  który zakończył się w dniu 16.06.2020 r.Lista dostępna w linku: Rejestr 21/2020

Lista złożonych wniosków w naborze nr 20/2020 (niekomercyjna infrastruktura turystyczna)

Data publikacji: 17.06.2020 r. Przedstawiamy listę złożonych wniosków w naborze nr 20/2020,  który zakończył się w dniu 16.06.2020 r.Lista dostępna w linku: Rejestr 20/2020

Film promocyjny
Nasze Publikacje
Nabór Wniosków
Galeria
Obszar działania

Bezpłatne doradztwo

Uprzejmie informujemy, iż codziennie w godzinach otwarcia biura istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnego doradztwa dla osób starających sie o dofinansowanie wniosków w ramach działań RLKS Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Serdecznie zapraszamy!
hands
logo white

dot2 Kontakt

Siedziba i dane:
ul. Wysoka 3/212, 89-600 Chojnice
NIP 555 207 17 85
REGON 220705300
biuro@sandrybrdy.pl
Biuro (adres korespondencyjny):
Wszechnica Chojnicka
ul. Wysoka 3, p. 212. 89-600 Chojnice
pn. - pt 7:30 - 15:30
52 397 79 64
512 045 078


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR. Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS - rozwój lokalny kierowany przez społeczność).