Aktualności
Film promocyjny

Posiedzenie Rady – rozpatrzenie protestów nabór 31/2023

Data publikacji: Chojnice dnia 21.11.2023 Informuję, iż w dniu 20 listopada 2023 r. o godzinie 11:00 w siedzibie LGD Sandry Brdy w Chojnicach ul. Wysoka 3, odbyło się posiedzenie Rady, podczas którego rozpatrzono protesty dla sprawy nr 31/2023/04 i 31/2023/10, które wpłynęły w ramach naboru 31/2023, Przedsięwzięcie: Aktywność Gospodarcza Mieszkańców. Poniżej publikujemy protokół z posiedzenia Rady oraz listę operacji wybranych z uwzględnieniem wyników ponownej oceny sprawy 31/2023/04. – Protokół z […]

Ogłoszenie konkursu nr 33/2023

Data publikacji 15.11.2023 r. Ogłoszenie o naborze nr 33/2023 Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy ogłasza konkurs w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW 2014-2020. Zakres tematyczny: budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej, w ramach zakresu, o których mowa w §2 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia*, w ramach Przedsięwzięcia 1.2.1 „Rozwój niekomercyjnej infrastruktury turystycznej”.Forma […]

Posiedzenie Rady – rozpatrzenie protestów nabór 31/2023

Data publikacji: Chojnice dnia 13.11.2023 Informuję, iż w dniu 20 listopada 2023 r. o godzinie 11:00 w siedzibie LGD Sandry Brdy w Chojnicach ul. Wysoka 3, odbędzie się posiedzenie Rady, podczas którego rozpatrywany będzie protest dla sprawy który wpłynął w ramach naboru 31/2023, Przedsięwzięcie: Aktywność Gospodarcza Mieszkańców. NR sprawy 31/2023/10.

Nabór na stanowisko pracy – Pracownik Administracyjny

Data publikacji 8.11.2023 r. Zarząd Stowarzyszenia LGD Sandry Brdy ogłasza nabór na stanowisko Pracownika Administracyjnego. Dokumenty konkursowe (CV, list motywacyjny, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych – pobierz, dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań – kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem) należy składać w biurze LGD do dnia 7.12.2023 r.  Biuro LGD mieści się w Chojnicach ul. Wysoka 3 (budynek Wszechnicy Chojnickiej), II piętro, pokój 212. Rozmowy kwalifikacyjne zostaną przeprowadzone z […]

Posiedzenie Rady – rozpatrzenie protestów nabór 31/2023

Data publikacji: 7.11.2023 r. W dniu 6 listopada 2023 r. o godzinie 10:00 w siedzibie LGD Sandry Brdy w Chojnicach ul. Wysoka 3, odbyło się posiedzenie Rady, którego celem było rozpatrzenie protestów, które wpłynęły w ramach naboru 31/2023, Przedsięwzięcie: Aktywność Gospodarcza Mieszkańców. Protesty dotyczyły spraw: 31/2023/07 oraz 31/2023/10. Poniżej publikujemy protokół z posiedzenia Rady oraz wymagane załączniki dotyczące ponownej oceny i wyboru operacji. Uchwała nr 26/2023 zawierająca listę operacji wybranych […]

Film promocyjny
Nasze Publikacje
Nabór Wniosków
Galeria
Obszar działania

Bezpłatne doradztwo

Uprzejmie informujemy, iż codziennie w godzinach otwarcia biura istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnego doradztwa dla osób starających sie o dofinansowanie wniosków w ramach działań RLKS Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Serdecznie zapraszamy!
hands
logo white

dot2 Kontakt

Siedziba i dane:
ul. Wysoka 3/212, 89-600 Chojnice
NIP 555 207 17 85
REGON 220705300
biuro@sandrybrdy.pl
Biuro (adres korespondencyjny):
Wszechnica Chojnicka
ul. Wysoka 3, p. 212. 89-600 Chojnice
pn. - pt 7:30 - 15:30
52 397 79 64
512 045 078


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR. Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS - rozwój lokalny kierowany przez społeczność).