Aktualności
Film promocyjny

Konsultacje zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju – 26 lutego 2021 r.

Data publikacji: 26 lutego 2021 r. Informujemy, że Stowarzyszenie LGD Sandry w wyniku przeliczenia różnic kursowych wynikających z realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju uzyskało możliwość zagospodarowania dodatkowych środków finansowych w kwocie 583 476 zł. Zarząd LGD Sandry Brdy w porozumieniu z Radą LGD proponuje, aby środki dane zostały w całości przeznaczone na przedsięwzięcie 1.1.2 „Wzrost zatrudnienia w oparciu o kluczowe branże i innowacyjne rozwiązania w biznesie” Ponadto przedstawiamy również projekt zmian […]

Ogłoszenie o naborze nr 22/2021

Chojnice, dnia 19.02.2021  Ogłoszenie o naborze nr 22/2021Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sandry Brdyogłasza konkurs w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW 2014-2020. Zakres tematyczny: budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej, w ramach zakresu, o których mowa w §2 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia*, w ramach Przedsięwzięcia 1.2.1 „Rozwój niekomercyjnej infrastruktury turystycznej”. Forma wsparcia: refundacja. […]

Ogłoszenie o naborze nr 23/2021

Ogłoszenie o naborze nr 23/2021Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sandry Brdyogłasza konkursw ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW 2014-2020. Zakres tematyczny: promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów i usług lokalnych, w ramach zakresu, o których mowa w §2 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia*, w ramach Przedsięwzięcia 1.2.2 „Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie i kluczowe przyrodnicze zasoby obszaru”. Forma wsparcia: refundacja. […]

Ogłoszenie o naborze nr 24/2021

Chojnice, dnia 19.02.2021  Ogłoszenie o naborze nr 24/2021Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sandry Brdyogłasza konkursw ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW 2014-2020. Zakres tematyczny: wzmocnienia kapitału społecznego, w tym poprzez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych, w ramach zakresu, o których mowa w §2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia*, w […]

Ogłoszenie o naborze nr 25/2021

Chojnice, dnia 19.02.2021  Ogłoszenie o naborze nr 25/2021 Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy ogłasza konkurs w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW 2014-2020. Zakres tematyczny: wzmocnienia kapitału społecznego, w tym poprzez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych, w ramach zakresu, o których mowa w §2 ust. 1 pkt […]

Film promocyjny
Nasze Publikacje
Nabór Wniosków
Galeria
Obszar działania

Bezpłatne doradztwo

Uprzejmie informujemy, iż codziennie w godzinach otwarcia biura istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnego doradztwa dla osób starających sie o dofinansowanie wniosków w ramach działań RLKS Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Serdecznie zapraszamy!
hands
logo white

dot2 Kontakt

Siedziba i dane:
ul. Wysoka 3/212, 89-600 Chojnice
NIP 555 207 17 85
REGON 220705300
biuro@sandrybrdy.pl
Biuro (adres korespondencyjny):
Wszechnica Chojnicka
ul. Wysoka 3, p. 212. 89-600 Chojnice
pn. - pt 7:30 - 15:30
52 397 79 64
512 045 078


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR. Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS - rozwój lokalny kierowany przez społeczność).