Aktualności
Film promocyjny

Informacja dla Beneficjentów – RODO.

Chojnice, 28.06.2018 r.

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych tj. wejścia w życie z dniem 25 maja br. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) beneficjenci/wnioskodawcy na etapie składania wniosków o przyznanie pomocy a także realizacji zadania i składania wniosków o płatność zobowiązani będą do złożenia stosownych oświadczeń. Zamieściliśmy je dla Państwa w zakładce „Wdrażanie LSR”.Film promocyjny
Nasze Publikacje
Nabór Wniosków