Aktualności
Film promocyjny

Konsultacje zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju – 13 marca 2020

Informujemy, że LGD Sandry Brdy według stanu na dzień 31 sierpnia 2019 r. osiągnęło poziom co najmniej 65% wartości zawartych umów o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 w stosunku do limitu wskazanego w § 4 ust. 1 pkt. 1 umowy o  warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (umowa ramowa).
Wobec powyższego zaistniała możliwość uzyskania dodatkowych środków w wysokości ok. 800 tyś złotych na finansowanie przedsięwzięć związanych z rozwojem obszaru LGD Sandry Brdy.
Zwracamy się do wszystkich interesariuszy LGD Sandry Brdy o udział w konsultacjach społecznych których celem jest uzyskanie informacji zwrotnej dotyczącej możliwości wykorzystania dodatkowych  środków. W celu wzięcia udziału w konsultacjach należy wypełnić udostępnioną kartę konsultacji wskazując proponowane przeznaczenie dodatkowych środków.

Konsultacje trwają do 31 marca 2020 r.Film promocyjny
Nasze Publikacje
Nabór Wniosków