Aktualności
Film promocyjny

Światowy Rezerwat Biosfery „Bory Tucholskie”.

1W środę 23 czerwca br. w siedzibie Parku Narodowego „Bory Tucholskie” odbyła się uroczystość z okazji powołania Światowego Rezerwatu Biosfery „Bory Tucholskie”.

Przybyłych gości przywitali prezes LGD Sandry Brdy Grażyna Wera-Malatyńska, starosta tucholski Piotr Mówiński oraz dyrektor Parku Narodowego „Bory Tucholskie” Janusz Kochanowski. Na uroczystości obecni byli m.in. przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych z Gdańska i Torunia, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z Gdańska i Bydgoszczy, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, nadleśnictw, parków krajobrazowych, samorządów lokalnych oraz organizacji pozarządowych.
Podczas uroczystości nie zabrakło ciepłych słów i gratulacji, odczytano listy gratulacyjne od prof. dr hab. Alicji Breymeyer Przewodniczącej Komitetu Narodowego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk ds. Współpracy z ICSU-SCOPE i UNESCO-MAB oraz Ministra Środowiska Andrzeja Kraszewskiego.
Na zakończenie Prezes LGD Sandry Brdy wzniosła toast „najprawdziwszym” szampanem na cześć nowo utworzonego RB „Bory Tucholskie” oraz za dalszą owocną współpracę.

Dyrektor Parku Narodowego „Bory Tucholskie” Janusz Kochanowski prezentuje założenia formularza moninacyjnego:

http://www.youtube.com/watch?v=e48W99jFmvUFilm promocyjny
Nasze Publikacje
Nabór Wniosków