Aktualności
Film promocyjny

Informacje dla beneficjentów realizujących zobowiązania z poddziałania 19.2 skierowane dla przedsiębiorców (premie, dotacje)

W załączeniu przekazuję pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 06.05.2020 r. zawierające istotne informacje dla przedsiębiorców realizujących zobowiązania wynikające z uzyskania wsparcia z poddziałania 19.2 PROW na podjęcie lub rozwój działalność gospodarczej.
W piśmie wyjaśniono zasady realizacji zobowiązań ciążących na przedsiębiorstwach z uwzględnieniem bieżących ulg i zwolnień wprowadzonych ze względu na trwający stan epidemiczny w Polsce.

PismoFilm promocyjny
Nasze Publikacje
Nabór Wniosków