Aktualności
Film promocyjny

Konsultacje zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju – 05 sierpnia 2020 r.

Data publikacji: 5 sierpnia 2020 r.

Informujemy, że Stowarzyszenie LGD Sandry zrealizowało zobowiązania wynikające z § 8 ust. 3 umowy ramowej i w związku z tym ma możliwość ubiegania się o zwiększenie środków finansowych na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR. Zarząd LGD Sandry Brdy w porozumieniu z Radą LGD proponuje, aby środki te rozdysponować w następujący sposób: 
a) 420 tys. zł na  przedsięwzięcie 1.1.1. Aktywność gospodarcza mieszkańców, czyli Premie na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Ostanie nabory z tego zakresu cieszyły się dużym zainteresowaniem osób fizycznych  zamierzających podjąć działalność gospodarczą. Zwiększenie środków na to przedsięwzięcie pozwoli na przyznanie kolejnych 7 premii po 60 tys. zł.
b) 410 tys. zł na przedsięwzięcie 1.2.1 Niekomercyjna infrastruktura turystyczna.  Dzięki takiemu ukierunkowaniu wsparcia zostanie pełnej wykorzystany potencjał przyrodniczy i turystyczny regionu.
W załączeniu przesyłamy projekt zmienionej LSR /zmiany zostały wyróżnione na żółto i znajdują w zakresach stron 41-43 i 69-75/. Konsultacje trwają do 31.10.2020 r. Jeżeli do tego terminu nie wpłyną, żadne uwagi, Rada LGD Sandry Brdy podejmie uchwałę o zmianie LSR w powyższym zakresie.
Do pobrania:
– projekt zmienionej LSR
– formularz uwag
Prosimy o przesyłanie formularza uwag na adres: biuro@sandrybrdy.pl
Zachęcamy również do następujących dodatkowych form kontaktu w zakresie przeprowadzanych konsultacji w sprawie zmiany LSR:
– kontakt telefoniczny: 52 397 79 64
– wizyta osobista / w okresie od 05.08.2020 r. do 31.10.2020 r. , w godzinach od 7:30 do 15:00 w siedzibie LGD Sandry Brdy, Chojnice ul. Wysoka 3 pok. 212 (II piętro) Budynek Wszechnicy Chojnickiej
– spotkanie konsultacyjne grupowe które odbędzie się w dniu 15.09.2020 r.
o godzinie 10:00 w siedzibie LGD Sandry Brdy, Chojnice ul. Wysoka 3 pok. 212 (II piętro) Budynek Wszechnicy Chojnickiej.
– wypełnienie ankiety online dostępnej pod linkiem: https://forms.gle/jzTM71yfEdrwBt4B9Film promocyjny
Nasze Publikacje
Nabór Wniosków