Aktualności
Film promocyjny

Rozporządzenie 19.2

Data publikacji: 17.09.2020 r.

Szanowni Państwo, przekazujemy poniżej aktualną treść zapisów Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Link – rozporządzenie.Film promocyjny
Nasze Publikacje
Nabór Wniosków