Aktualności
Film promocyjny

Wsparcie na rozwój przedsiębiorczości

Data publikacji: 20.08.2020 r.

Podstawowe informacje dotyczące możliwości uzyskania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości.
KTO MOŻE?
– osoba fizyczna – pełnoletnia i zamieszkująca na obszarze objętym LSR*
– przedsiębiorca (mikro i małe przedsiębiorstwo) – miejsce prowadzenia działalności na obszarze objętym LSR*
– organizacja pozarządowa oraz jednostki samorządu terytorialnego – siedziba na obszarze objętym LSR*
* obszar objęty LSR – gmina wiejska Chojnice, gmina Brusy, Czersk. Konarzyny i Lipnica

PODSTAWOWE WARUNKI?
– minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych.
– koszty kwalifikowane operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych. Warunek dany nie dotyczy organizacji pozarządowych oraz jednostek samorządu terytorialnego.
– operacja będzie realizowane nie więcej niż w 2 etapach, realizacja operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową nastąpi nie później niż 2 lata od podpisania umowy oraz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.

DOSTĘPNE PRZEDSIĘWZIĘCIA
1.1.1. Aktywność gospodarcza mieszkańców
W ramach przedsięwzięcia osoba fizyczna może się ubiegać o uzyskanie bezzwrotnej premii na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości 60 tys. zł.
1.1.2 Wzrost zatrudnienia  w oparciu  o kluczowe branże i innowacyjne rozwiązania  w biznesie
W ramach przedsięwzięcia mikro i małe przedsiębiorstwa mogą się ubiegać o wsparcie na rozwój istniejącego przedsiębiorstwa. Wsparcie jest wypłacane na zasadzie refundacji i jest przyznawane w wysokości do 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych – nie więcej niż 300 tys. zł.Film promocyjny
Nasze Publikacje
Nabór Wniosków