Aktualności
Film promocyjny

Ankieta dla mieszkańców i beneficjentów obszaru LGD Sandry Brdy

Szanowni Państwo,
W nawiązaniu do trwającego badania ewaluacyjnego realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru LGD Sandry Brdy, zachęcamy wszystkich mieszkańców naszego obszaru oraz beneficjentów do wypełnienia ankiety. Informacje zebrane na podstawie pytań ankietowych pozwolą na ocenę efektywności wdrażania LSR obszaru LGD Sandry Brdy oraz będą drogowskazem postepowania podczas tworzenia strategii dla obszaru na przyszły okres programowania.
Link do ankiety: http://lab.somatorun.pl/pool/link?sprcheck=5b3fc3346dba159d2982e49eee3f785bFilm promocyjny
Nasze Publikacje
Nabór Wniosków