Aktualności
Film promocyjny

Konsultacje zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju – 11 sierpnia 2021 r.

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Sandry Brdy w związku z procedowaną zmianą Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  w ramach której planuje się zwiększenie budżetu działania LEADER, projektuje podwyższenie wysokości środków finansowych w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie realizacji operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Zakłada się zwiększenie budżetu o kwotę 499 000,00 euro z  przeznaczeniem na realizację:
– przedsięwzięcia 1.1.1 Aktywność gospodarcza mieszkańców, zwiększenie o kwotę 210 000 EURO,
– przedsięwzięcia 1.2.1 Rozwój niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, zwiększenie o kwotę 284 000 EURO.

Projekt zmiany LSR znajduje się w załączeniu. Wprowadzone  zaznaczono kolorem żółtym.
Dodatkowo w załączeniu znajduje się formularz zmian.  Państwo jako adresaci LSR za pomocą tego formularza mogą zgłaszać swoje uwagi do zaproponowanych zmian. Konsultacje trwają do 31 sierpnia 2021 r. Jeżeli do tego terminu nie wpłyną, żadne uwagi, Zarząd LGD taki projekt zmiany LSR przedstawi Zarządowi Województwa Pomorskiego. 
– projekt zmiany LSR – otwórz
– formularz konsultacyjny – otwórz
Prosimy o przesyłanie formularza uwag na adres: biuro@sandrybrdy.pl
Zachęcamy również do następujących dodatkowych form kontaktu w zakresie przeprowadzanych konsultacji w sprawie zmiany LSR:
– kontakt telefoniczny: 52 397 79 64
– wizyta osobista / w okresie od 11.08.2021 r. do 31.08.2021 r. , w godzinach od 7:30 do 15:00 w siedzibie LGD Sandry Brdy, Chojnice ul. Wysoka 3 pok. 212 (II piętro) Budynek Wszechnicy Chojnickiej
– spotkanie konsultacyjne grupowe które odbędzie się w dniu 29.08.2021 r.
o godzinie 10:00 w siedzibie LGD Sandry Brdy, Chojnice ul. Wysoka 3 pok. 212 (II piętro) Budynek Wszechnicy Chojnickiej.
– wypełnienie ankiety online dostępnej pod linkiem: https://forms.gle/JWMMq4sc5aM3G47K8Film promocyjny
Nasze Publikacje
Nabór Wniosków