Aktualności
Film promocyjny

Konferencja pn. „Zielonka, kiszonka, mleko”

Zapraszamy do udziału w konferencji pn. „Zielonka, kiszonka, mleko” organizowanej przez Kujawsko -Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Konferencja dedykowana jest dla producentów rolnych, osób związanych z rolnictwem, doradców oraz innych podmiotów zainteresowanych rozwojem obszarów wiejskich. Konferencja odbędzie w trybie online w dniu 14.12.2021 r., rozpoczęcie o godzinie 10:00.
Poniżej zamieszczamy szczegółowy program konferencji oraz link z wykorzystaniem którego należ zgłosić uczestnictwo w spotkaniu.
Link – zgłoszenie uczestnictwa
Konferencja odbędzie się z wykorzystaniem aplikacji Teams.
Link – strona KPODR MinikowoFilm promocyjny
Nasze Publikacje
Nabór Wniosków